Mokytojams taip pat reikia skirti dėmesio

Kalbų apie tai, kad mokytojo profesija turėtų tapti prestižine, pasigirsta nuolatos. Visi puikiai supranta mokytojų darbo svarbą ir teikiamą naudą, tačiau realių žingsnių, didinančių mokytojų motyvaciją, patys šios srities specialistai pasigenda.

„Įvairūs tyrimai rodo, kad per dieną tėvai įprastai turi tik apie 15 minučių tiesioginio kontakto su vaiku, o kiek laiko vaikai praleidžia mokykloje? Mokytojas iš esmės gali turėti labai daug įtakos vaikams – sudominti dėstomu dalyku, sužadinti norą mokytis arba priešingai – jį nuslopinti. Dėl to mes nuolatos kalbame apie tai, kad rūpinantis vaikų gerove, reikėtų nepamiršti ir pačių mokytojų motyvacijos mokytis ir mokyti“, – sako Lietuvoje veikiančios papildomo mokymosi paslaugas teikiančios platformos Mokosi.lt įkūrėja Jurgita Jaruševičienė.

Apie tai, kad skatinant mokinio susidomėjimą mokymosi procesu svarbi paties mokytojo motyvacija, pabrėžia ir psichologas Vaidas Arvasevičius.

„Motyvuotas, entuziastingas mokytojas, be abejonės, gali lengviau rasti reikiamą priėjimą ir maksimaliai surezonuoti su vaiko polinkiais. Iš motyvuoto mokytojo vaikas gauna įkvėpimą, kūrybingą priėjimą, įvairiapusiškumą, o visa tai inspiruoja paties vaiko susidomėjimą. Tiesa, tai nebūtinai turi lemti puikius mokymosi rezultatus, tačiau jokių abejonių – jei mokytojas motyvuotas, mokiniui bus kur kas lengviau prisiliesti prie mokomo dalyko pilna apimti“, – sako V. Arvasevičius.

Atlyginimas – ne vienintelė motyvacijos priemonė

Kalbėdami apie mokytojų darbą, neišvengiamai paliečiame ir atlygio klausimą. Diskusijos šia tema nerimsta metai iš metų, tačiau norimų pokyčių švietimo sistemos darbuotojai kol kas nesulaukia.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju dirbantis Matas Kandrotas vardija: pilnu etatu dirbantis mokytojas lituanistas turi nuo 25 iki net 35 pamokų per savaitę, taip pat vadovauja klasei. Kontaktinis darbas su mokiniais – dar ne viskas: mokytojas turi pasiruošti pamokoms, taisyti darbus ir pats nuolatos mokytis.

„Darbo krūvis yra per didelis, o adekvataus atlygio už darbą mokytojai negauna, – sako pašnekovas. – Pavyzdžiui, ištaisyti vieną penkių šimtų žodžių tekstą mokytojui trunka apie 40-60 minučių, o tenka taisyti ne vienos ir ne dviejų klasių mokinių darbus. Pabandykite paskaičiuoti, kiek valandų mokytojai dirba, kokią atsakomybę neša ir kokią įtampą dėl tokio darbo krūvio patiria. Tokiomis sąlygomis dirbančių švietimo darbuotojų atlyginimai net ir po visų reformų yra vieni mažiausių visoje darbo rinkoje.“

Nors diskutuojant apie mokytojo profesiją ir jos prestižo kėlimą neišvengiamai pagrindinis dėmesys skiriamas oriam atlyginimui, tai – ne vienintelė probleminė sritis.

Pinigai – savaime suprantama motyvacija, – sako psichologas V. Arvasevičius, tačiau vien to nepakanka. Reikia galvoti ir apie tai, kaip paskatinti geresnę psichologinę mokytojų būseną, padėti jiems jaustis tvirčiau kaip specialistams.

„Visi mes esame socialios būtybės, tad natūraliai jaučiame poreikį būti priimti kolektyvo narių, jausti jų geranoriškumą, palaikymą. Tai – labai svarbus aspektas šalia atlygio už darbą, mat vien finansinė gerovė negali užtikrinti reikiamos mokytojo motyvacijos. Kitas svarbus dalykas – tai mūsų klaidos ir nesėkmės, kurios turėtų būti priimamos kaip visiškai natūrali žmogaus gyvenimo dalis. Deja, dauguma mokytojų neišvengiamai susiduria su nuolatiniu psichologiniu spaudimu ir pečius užgulančia atsakomybe. Tokiais atvejais jokia finansinė nauda neatsveria nuolatinio nerimo, trukdančio džiaugtis savo darbu“, – sako psichologas.

Mokosi.lt platformos įkūrėja Jurgita Jaruševičienė pastebi, kad Lietuvoje itin trūksta žinių dalinimosi kultūros ir specialistų tarpusavio bendradarbiavimo. Kai kuriose užsienio šalyse įprasta lankytis kitų mokytojų vedamose pamokose, stebėti pamokoje naudojamus mokymo metodus ir vertinti jų praktinę naudą, semtis žinių iš kolegų patirties, tuo tarpu Lietuvoje toks mokytojų bendradarbiavimas nėra praktikuojamas ir dažnu atveju svečių pamokoje galima sulaukti tik atestacijos ar pamokos vertinimo tikslais.

„Tarpusavio bendradarbiavimas labai svarbus psichologinei mokytojų būsenai, pasitikėjimui savimi. Laiko, noro ir galimybių turinčius mokytojus visuomet skatiname įdarbinti savo žinias ir užsiregistruoti Mokosi.lt platformoje, kur mokytojai gali ne tik gauti papildomų pajamų, bet ir dalintis savo žiniomis su kolegomis. Nuolatos organizuojame įvairius kvalifikacijos kėlimo kursus bei mokymus ir labai džiaugiamės organizuojamais praktikumais, kurių metu patys mokytojai savo žiniomis aktyviai dalinasi su kolegomis“, – pasakoja J. Jaruševičienė.