Po stogu išsidėstę cechai ir gamybinės salės, kur be sustojimo net ir pandemijos metu dirba staklės, gaminančios vėliau po visą pasaulį iškeliaujančius baldus, baldų sistemas. Viskas prasidėjo lygiai prieš trisdešimt metų, kai fiziku dirbusiam Petrui Narbutui prireikė stalo kompiuteriui.