Projektas sprendžia svarbias problemas

Nuo 2020 m. vykstantį tęstinį projektą „Jaunimo erdvė be standartų“ įgyvendina Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras drauge su partneriais Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo sveikatos klubu „Sveiki“ bei Lietuvos šaulių sąjunga. Projekto pagalba siekiama didinti kultūrinį ir visuomeninį socialinę atskirtį patiriančio rizikos grupių jaunimo (14-29 m.) veiklumą, organizuojant kūrybiškumą skatinančias, netradicines sociokultūrines ir socialinius įgūdžius ugdančias užimtumo veiklas.

Projekto vadovė Jūratė Vaitonienė pasakoja, kad iniciatyvos idėja kilo analizuojant miesto strateginius planus ir jaunimo poreikius. Kėdainių miesto vietos veiklos strategijoje pateikti duomenys parodė, kad vaikai iš socialinės rizikos šeimų ir jų artimieji susiduria su pažintinių ir kūrybinių gebėjimų ugdymo stoka. Tuo tarpu Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Atvirojoje jaunimo erdvėje atliktos apklausos atskleidė jaunimo idėjas, kurių neįmanoma įgyvendinti be tikslinio finansavimo.

„Tokio projekto įgyvendinimas nėra paprastas, ypač dėl to, kad jo dalyviai yra mažiau galimybių turintys, rizikingo elgesio jauni asmenys. Svarbiausia darbo dalis – pasiekti, motyvuoti ir į veiklas įtraukti tikslines grupes. Šį darbą atlieka Atvirosios jaunimo erdvės darbuotojai ir savanoriai“, – pasakoja J. Vaitonienė.

Foto: Organizatorių nuotr.

Projekto „Jaunimo erdvė be standartų“ idėja apima rekreacijos, fizinio aktyvumo, meninės saviraiškos, kultūros, komandos formavimo, bendravimo, bendradarbiavimo ir pilietiškumo ugdymo sritis. Svarbus dėmesys skiriamas savanorystės skatinimui, savanorių parengimui ir savanoriškos veiklos organizavimui.

Projekto metu buvo pasitelkta daug jaunimo įtraukties priemonių, tarp kurių stovyklos „Sniego gniūžtė", teminės programos – praktikumai, meno terapijos užsiėmimai, pažintinės išvykos, savanorių mokymai, sportinės varžybos. Pašnekovė sako, kad suplanuotų veiklų įgyvendinimui įtakos turėjo dėl COVID-19 įvesti suvaržymai, tačiau nuo užsibrėžtų tikslų neatsiliekama. „Dalis veiklų buvo perkeltos į lauką, todėl reikėjo koreguoti turimas priemones ir programas. Kai kurie užsiėmimai neplanuotai vyko nuotoliniu būdu, todėl prireikė papildomų intelektinių resursų ir kompetencijų“.

Svarbu projekto tęstinumas

Projekto vadovė J. Vaitonienė sako, kad prie projekto siūlomų veiklų gali prisijungti visi norintys jaunuoliai. Visgi ji pabrėžia, kad socialinę atskirtį dar labiau sumažinti padėtų kuo įvairesnių jaunimo grupių įtraukimas į bendras veiklas, tam, kad jie galėtų geriau pažinti vieni kitus ir drauge mokytis.

Pasak projekto organizatorių, dalyviai noriai įsitraukia į siūlomus užsiėmimus, mėgaujasi galimybe bendrauti, bendradarbiauti, pažinti save ir kitus, įgyti naudingų, gyvenimo kokybę gerinančių, asmenines kompetencijas tobulinančių įgūdžių. Veiklų vadovai sulaukė gausybės padėkų, jaunuolių kurtų atminimo dovanėlių. Dauguma dalyvių tikina, kad norėtų ir ateityje dalyvauti tokiose veiklose. Atsiliepimuose jie mini ir asmeninio tobulėjimo naudą, surastus naujus draugus, linksmai ir turiningai praleistą laiką.

Foto: Organizatorių nuotr.

J. Vaitonienė sako, kad dėmesys jaunuoliams svarbus, nes būtent jie kurs mūsų ateitį. Ji taip pat pažymi pozityvaus tėvų, iš kurių laisvalaikio užimtumo vaikai mokosi, pavyzdžio svarbą. „Visada galvojau, kad tokie projektai turi būti ilgalaikiai. Bent trejus metus įgyvendinat veiklas ir dirbant su jaunuoliais galima pastebėti pirmuosius pokyčius“, – sako projekto „Jaunimo erdvė be standartų“ vadovė ir papildo, kad skirtingoms organizacijoms siekiant panašių tikslų svarbu derinti veiklas.

Kalbėdama apie projekto teikiamą naudą, J. Vaitonienė labiausiai džiaugiasi matydama sistemingai koordinuojamą darbą su jaunimu, kai prie švietimo įstaigoje vykdomos veiklos atliepdamos jaunimo interesus tikslingai ir rezultatyviai prisideda projektinės iniciatyvos.

Draugės dėkojo už kvietimą

Projekto „Jaunimo erdvė be standartų“ dalyvė Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos vienuoliktokė Vidmantė Ūsaitė pasakoja, kad labai aktyviai įsitraukė į jaunuoliams skirtus užsiėmimas. Vasarą V. Ūsaitė lankė dienos stovyklą, taip pat dalyvavo jaunimo erdvėje vykusioje meno terapijoje.

„Dienos stovykloje lankydavomės miesto parke, dalyvaudavome įvairiuose užsiėmimuose. Meno terapijoje taip pat žaisdavome, keliaudavome į mišką. Labiausiai man įsiminė, kad veiklose dalyvavę vaikai buvo labai draugiški, todėl buvo smagu drauge dirbti komandoje“.

Moksleivė pasakoja, kad apie jaunimui siūlomus įvairius užsiėmimus sužinojo iš draugų. „Esu labai aktyvi, be to pažinojau vieną iš dienos stovyklos rengėjų, kuri mane ir pakvietė prisijungti. Jau dalyvaudama šiuose užsiėmimuose, susipažinau ir su meno terapijos organizatore, tad sudalyvavau ir šioje programoje“, – prisiminimais dalijasi V. Ūsaitė.

Pasak projekto dalyvės, jaunuoliai dažnai susiduria su problema, jog neturi galimybės įsitraukti į juos dominančias veiklas, o laisvalaikio praleidimo formų įvairovė mieste nėra didelė. „Vaikams, kurie nėra linkę į menus ar sportą, yra sudėtingiau. Pavyzdžiui, kai lankiau krepšinio treniruotes, dalyvaudavau rengiamose sporto stovyklose. Tačiau kai nusprendžiau pailsėti ir kurį laiką nesportuoti, jokių veiklų neturėjau.

Mano draugės, kurios nelanko papildomų užsiėmimų, vasarą labai nuobodžiavo. Todėl jas taip pat pakviečiau į meno terapijos užsiėmimus. Joms labai patiko, todėl vėliau net dėkojo, kad papasakojau apie tokią veiklą“.

Foto: Organizatorių nuotr.

V. Ūsaitė sako, kad Kėdainių jaunimas noriai dalyvauja įvairiose veiklose ir pramogose. Ji teigia, kad prisijungti rekomenduoja ir kitiems jaunuoliams: „Siūlomi laisvalaikio praleidimo būdai tikrai labai smagūs, taip pat galima prasmingai praleisti laiką, susirasti draugų ir įgyti naudingos patirties“.

Projektas finansuotas pagal ES fondų investicijų veiksmų programą, kurios tikslas – paskatinti piliečius būti aktyvius, savo miestuose kurti iniciatyvas ir taip mažinti socialinę atskirtį Lietuvoje. Daugiau apie galimybes inicijuoti projektus savo mieste ar bendruomenėje www.miestobendruomene.lt.