Stasys Šalkauskis

NAUJIENOS

Druidų arba kitaip – medžių – horoskopas turi 22 ženklus. Jis yra sudarytas pagal žmogaus gimimo laiką, metų laikus ir medžių skleidžiamą...

Planuojant vasaros kelionių maršrutus Lietuvoje, dažnai iškyla klausimas: ką naujo ir neregėto aplankyti? Tokiu atveju vieni renkasi tyrinėti mažai...

„Nežinai dienos / Nei valandos, / Nežinai, širdis / Kada sustos. / Vilčių lauželį / Kūreni – / Gy-ve-ni.“ – rodos, viskas ir pasakyta tomis...

Balandžio 25 d., paskutinį šio mėnesio sekmadienį, 11–17 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinių – Chaimo Frenkelio vilos, Fotografijos...

Intensyviai vyksta šalies mokyklų ugdymo programų atnaujinimas. Kai kurios programos sulaukia didesnio dėmesio, ypač tos, kurios susijusios su Lietuvos...

Šalia istorijos visuomet sliūkina ideologija. Kai tik visuomenėje įsivyrauja abejingumas tiesai, ideologai perima istorikų vaidmenį ir pradeda kurti...

Šis bei tas apie Lietuvos periodinę spaudą  (4)

2019 m. gruodžio 27 d. 15:22

Ir šveicarai kalba lietuviškai  (26)

2013 m. gruodžio 26 d. 15:10