Prenumeruok

skie­pai

NAUJIENOS

Pasaulyje vėl imant didėti koronaviruso atvejų skaičiui ir plintant delta atmainai, kai kurios valstybės vėl griežtina ribojimus. Prieš keturias...

Mi­tai ir fak­tai apie vak­ci­na­vi­mą

2020 m. birželio 11 d. 15:25

Su­au­gu­sių pa­cien­tų vak­ci­na­vi­mas Lie­tu­vo­je yra vie­nas ma­žiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Gy­dy­to­jas...

Ką gali ir ko negali antibiotikai

2013 m. lapkričio 5 d. 10:29

Klys­ta­te, jei­gu ma­no­te, jog ger­da­mi an­ti­bio­ti­kus už­bėg­si­te bū­si­moms komp­li­ka­ci­joms už akių ar­ba...