Sekmadienio evangelija

Sekmadienio evangelija

Sekmadienio evangelija – evangelija, tekstas aprašantis Jėzaus gyvenimą, skaitoma per sekmadienio mišias bažnyčioje. Sekmadienio evangelijos tekstai spausdinami portale Delfi. Taip pat galima stebėti mišių transliaciją

NAUJIENOS

Sekmadienio Evangelija. Berniukas minioje  (4)

2021 m. liepos 24 d. 19:00

Jėzus nuvyko anapus Galilėjos, arba Tiberiados, ežero. Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė ženklus, kuriuos jis darė ligoniams.

Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir...

Jėzus pasišaukė pas save Dvylika ir ėmė siuntinėti juos po du. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms. Liepė, be lazdos, nieko neimti į...

Jėzus, mokinių lydimas, parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šabui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė: „Iš...

Buvo viena moteris, jau dvylika metų serganti kraujoplūdžiu. Nemaža iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visa, ką turėjo, ji nė kiek...

Sekmadienio Evangelija. Kada nutyla vėjas?  (4)

2021 m. birželio 19 d. 19:00

Vieną vakarą Jėzus tarė savo mokiniams: „Irkitės į aną pusę!“ Atleidę žmones, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge...

Sekmadienio Evangelija. Garstyčios grūdelis  (7)

2021 m. birželio 12 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Dieviškoji šviesa  (7)

2021 m. gegužės 22 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Baltos ar juodos?  (1)

2021 m. balandžio 24 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Ramybės dovana  (3)

2021 m. balandžio 9 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Graikų prašymas  (17)

2021 m. kovo 20 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Pamilti pasaulį  (54)

2021 m. kovo 13 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Morijos kalnas  (10)

2021 m. vasario 27 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Besąlygiška meilė  (1)

2021 m. vasario 20 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Gyvenama vieta  (2)

2021 m. vasario 13 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Laiko esmė  (2)

2021 m. sausio 23 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Išganymo versmė  (5)

2021 m. sausio 9 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Pagarba tėvams  (4)

2020 m. gruodžio 26 d. 18:57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10