Sekmadienio evangelija

Sekmadienio evangelija

Sekmadienio evangelija – evangelija, tekstas aprašantis Jėzaus gyvenimą, skaitoma per sekmadienio mišias bažnyčioje. Sekmadienio evangelijos tekstai spausdinami portale Delfi. Taip pat galima stebėti mišių transliaciją

NAUJIENOS

Sekmadienio Evangelija. Gyvenimo prasmės paieškos  (1)

2018 m. rugpjūčio 4 d. 19:00

Sužinoję , kad užežerėje nėra nei Jėzaus, nei jo mokinių, žmonės lipo į valtis ir plaukė į Kafarnaumą, ieškodami Jėzaus. Suradę jį...

Sekmadienio Evangelija. Du šimtai denarų  (3)

2018 m. liepos 28 d. 19:00

Jėzus nuvyko anapus Galilėjos, arba Tiberiados, ežero. Jį lydėjo didelė minia, nes žmonės matė ženklus, kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus...

Sekmadienio Evangelija. Menas sustoti

2018 m. liepos 21 d. 21:48

Apaštalai susirinko pas Jėzų ir apsakė jam visa, ką buvo nuveikę ir ko mokę. O jis tarė jiems: „Eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir...

Jėzus pasišaukė pas save Dvylika ir ėmė siuntinėti juos po du.

Jėzus , mokinių lydimas, parkeliauja į savo tėviškę. Atėjus šabui, jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė:

Sekmadienio Evangelija. Tikėjimas kaip drąsa  (44)

2018 m. birželio 30 d. 19:00

Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir sulaikė jį paežerėje. Šit ateina vienas iš sinagogos...

Sekmadienio Evangelija. Nuopuolis ir Atpirkimas  (2)

2018 m. birželio 9 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Ištiesti ranką

2018 m. birželio 2 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Raidė ir Dvasia  (2)

2018 m. gegužės 19 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Skruzdėlė statinėje  (5)

2018 m. gegužės 5 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Maištinga šaka  (1)

2018 m. balandžio 28 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Sėlinantis vilkas  (5)

2018 m. balandžio 21 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Mokymas apie žaizdas  (11)

2018 m. balandžio 7 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Šviesa iš Šviesos

2018 m. vasario 24 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Bendrystės vieta  (42)

2018 m. vasario 10 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Kafarnaumo sinagogoje  (9)

2018 m. sausio 27 d. 19:00

Sekmadienio Evangelija. Gyvenimas nauju ritmu  (1)

2018 m. sausio 20 d. 19:12

Sekmadienio Evangelija. Sąžinės balsas  (2)

2018 m. sausio 13 d. 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10