Prenumeruok

Sausio 13-osios įvykiai

Sausio 13-osios įvykiai

Sausio 13-osios įvykiai – 1991 metų sausio 13-osios įvykiai, kurių metu Sovietų Sąjunga, panaudodama ginkluotąsias pajėgas, mėgino įvykdyti valstybės perversmą Lietuvoje. Neramumai prasidėjo sausio mėnesio pradžioje ir pasiekė kulminaciją sausio 13-osios naktį. 

Naktį tankai, šarvuočiai, dengti sunkvežimiai bei desantininkų būriai apsupo Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatą bei Televizijos bokštą. Prie šių objektų buvo susirinkusios minios beginklių žmonių, pasiruošusių ginti pastatus.

Panaudojus tankus bei šarvuočius buvo užimtas radijo ir televizijos komiteto pastatas. Prie televizijos bokšto tankai bei desantininkai siautėjo apie dvi valandas. Bokštas buvo užimtas, nutrauktos transliacijos.

Užėmus komiteto pastatą tankai pajudėjo prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų (dabar - Lietuvos Respublikos Seimo rūmai). Prie rūmų budėjo virš 20 000 parlamento gynėjų, jie taikiai dainavo, buvo beginkliai. Sovietų Sąjungos kariai minios pulti nesiryžo. 

Iš viso naktį buvo sužeista virš 600 laisvės gynėjų, 14 žuvo

Žuvusieji Laisvės gynėjai – Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius.

NAUJIENOS

Neseniai įvyko fiasko dėl 58-to M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje Druskininkuose organizuojamo festivalio „Fortepijoninės muzikos vasara“, kuris...

Sausio 13 -ąją, kai visoje šalyje buvo minima Laisvės gynėjų diena , asociacijoje „Kėdainių samariečiai“ virė darbas – buvo gaminamos...

Nors 1988–1991 metais Lietuvai pasisekė iškovoti nepriklausomybę beveik be karo, tačiau Lietuvos politinis elitas vėliau tą karą pabandė sugalvoti...

Šiandien, viename iš Laisvės gynėjų dienai skirtame renginių, kuris vyko Panevėžyje esančiame Sausio 13-osios skvere, kilo konfliktas tarp vaikų ir...

Po poros metų pertraukos Druskininkuose atgaivinta tradicija Laisvės gynėjų dieną rengti simbolinį bėgimą aplink Druskonio ežerą. Organizatorių...

Menininkė Rūta Liutkutė sausio 13-ąją prie Vilniaus Katedros bokšto surengė performansą „Nepamirškite karo“, kurio ašimi tapo šarvuotis ....

1 2 3 4 5 6 7