Sausio 13-osios įvykiai

Sausio 13-osios įvykiai

Sausio 13-osios įvykiai – 1991 metų sausio 13-osios įvykiai, kurių metu Sovietų Sąjunga, panaudodama ginkluotąsias pajėgas, mėgino įvykdyti valstybės perversmą Lietuvoje. Neramumai prasidėjo sausio mėnesio pradžioje ir pasiekė kulminaciją sausio 13-osios naktį. 

Naktį tankai, šarvuočiai, dengti sunkvežimiai bei desantininkų būriai apsupo Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatą bei Televizijos bokštą. Prie šių objektų buvo susirinkusios minios beginklių žmonių, pasiruošusių ginti pastatus.

Panaudojus tankus bei šarvuočius buvo užimtas radijo ir televizijos komiteto pastatas. Prie televizijos bokšto tankai bei desantininkai siautėjo apie dvi valandas. Bokštas buvo užimtas, nutrauktos transliacijos.

Užėmus komiteto pastatą tankai pajudėjo prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų (dabar - Lietuvos Respublikos Seimo rūmai). Prie rūmų budėjo virš 20 000 parlamento gynėjų, jie taikiai dainavo, buvo beginkliai. Sovietų Sąjungos kariai minios pulti nesiryžo. 

Iš viso naktį buvo sužeista virš 600 laisvės gynėjų, 14 žuvo

Žuvusieji Laisvės gynėjai – Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius.

NAUJIENOS

Istorinio teisingumo Lietuva laukė net 30 metų, – trečiadienį Lietuvos apeliacinis teismas paskelbė iš karto įsiteisėjusį nuosprendį tragiškų...

Tie patys iškilmingi posėdžiai, tos pačios iškilios arba kritiškos kalbos apie „anų laikų vienybę“ bei šių laikų problemas buvusios...

Analitikas iš Vašingtono Paul Goble pabrėžia, kad net praėjus 30 metų nuo Vilniaus įvykių, niekas neturi būti pamiršta. Pateikiame jo straipsnį,...

Prieš kiek daugiu nei keturis dešimtmečius pastatytas Vilniaus TV bokštas iki šiol nebuvo kapitaliai remontuojamas, tačiau atliktos ekspertizės...

Buvęs Lietuvos generalinis prokuroras sėdi Maskvoje ir Vladimiro Putino įkurtoje taryboje apie 30 metų senumo tragiškus įvykius lyg niekur nieko...

Nors prieš 30 metų Sausio 13-osios įvykiai pareikalavo Lietuvos gyventojų aukų, taip pat šie įvykiai buvo ir lūžio taškas. Sausio mūšis ir...