Sausio 13

Sausio 13

Sausio 13 - laisvės gynėjų diena. 

Sausio 13 dieną minimi 1991 metų įvykiai, kai Sovietų Sąjungos ginkluotosios pajėgos kartu su Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomene bei KGB, bandė įvykdyti valstybės perversmą.

Agresijai priešinosi beginkliai, taikūs Lietuvos žmonės miniomis apsupę Parlamento pastatą, Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Prie pastarųjų dviejų objektų, sausio 13-osios naktį pasirodė Sovietų Sąjungos tankai bei šarvuočiais, ginkluoti kareiviai, kurie nevengė panaudoti jėgos prieš Lietuvos žmones. 

Virš 600 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau Sovietų Sąjungos operacija buvo nesėkminga ir armija greitai pasitraukė iš užimtų objektų.

NAUJIENOS

Kęstutis Girnius. Išniekintas teisingumas  (357)

2021 m. rugpjūčio 2 d. 10:55

Liepos pabaigoje Šiaulių apygardos teismas nuteisė šnipinėjimu kaltinamą Algirdą Paleckį laisvės atėmimu šešeriems metams. Jo bendrininkas...

Šie propagandos pavyzdžiai yra tokie pamatiniai, tokie būtini mokantis Rusijos propagandos istoriją, kad jų net klasika nepavadinsi. Tai – kaip...

Eidamas 90-uosius metus mirė paskutinis iš 1991 metais surengto nesėkmingo perversmo prieš tuometį Sovietų Sąjungos lyderį Michailą Gorbačiovą...

Rusijos prezidentas „tiesioginėje linijoje“ su Rusijos liaudimi birželio 30-ąją pareiškė, kad net jei rusų kariškiai būtų paskandinę britų...

Lietuviai ir totoriai kartu jau 700 metų  (15)

2021 m. liepos 27 d. 14:39

Šiemet sukanka 700 metų nuo pirmosios lietuvių sąjungos su totoriais sudarymo. Per šiuos metus totoriai ir lietuviai ne tik kartu kovojo, bet ir...

Šiemet sukanka 700 metų nuo pirmosios lietuvių sąjungos su totoriais sudarymo. Per šiuos metus totoriai ir lietuviai ne tik kartu kovojo, bet ir...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10