Šarū­nas Mar­čiu­lio­nis

NAUJIENOS

„Vai­kys­tė­je mačiau vis­ko: ir šil­to, ir šal­to. Sovie­tų Sąjun­gos lai­kais daug pasi­rin­ki­mo gali­my­bių nebu­vo. Buvo net...