Prenumeruok

religija

religija

Religija – išgyventas susitikimas su šventybe ir jos paveikto žmogaus atsakomoji veikla. Apibrėžiant plačiau, religija tai savita istoriškai susiformavusi konkrečios socialinės grupės išpažįstamų ontologinių etinių pažiūrų ir su jomis susijusių ritualų sistema, kuriai paprastai būdingas tikėjimas anapusine realybe, pomirtiniu gyvenimu, antgamtinėmis jėgomis ir antgamtinėmis būtybėmis bei tokio pobūdžio tikėjimų suponuojamas antgamtinių jėgų, antgamtinių būtybių, vad. šventųjų asmenybių, šventųjų vietų, šventųjų relikvijų ir fetišų garbinimas.

NAUJIENOS

Pažintį su Himalajų ir Karakoramo kalnų perskeltu Ladaku galima dalyti į dvi stambias dalis – pasivažinėjimus po sostinės Lėjaus apylinkes bei...

Pranešimas skaitytas 2023 m. rugsėjo 7 d. nacionalinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje Šiluvoje „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos...

Visi žinome posakį, jog krepšinis Lietuvoje – antroji religija. Tuo įsitikinome ir prieš keletą savaičių, kuomet stebėjome pasaulio vyrų...

KTU doktorantės Most Setara Begum gyvenime nestinga iššūkių – pasaulį išmaišiusi ir aplankiusi dešimtis šalių, Covid-19 pandemijos metu ji...

Kas gi yra sąmokslo teorija, kuo ji skiriasi nuo propagandos, kiek stipriai šios sampratos susijusios tarpusavyje, – būtent šie klausimai nuolat...

Etiketas nėra tik formalumas iš pokylių ir krakmolytų apykaklių laikų. Tai normos, kurios buvo sukurtos tam, kad kiti žmonės jaustųsi jaukiai...

Sekmadienio Evangelija. Išsižadėti savęs

2023 m. rugsėjo 2 d. 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10