Mouasso Milla Arnaud

Almost 300 French troops have been deployed to Lithuania as part of NATO 's multinational battalion.

Lietuvoje dislokuoti beveik 300 Prancūzijos karių, jie prisidės prie tarptautinio NATO bataliono Lietuvoje.