Prenumeruok

Konstantinas Trišinas

NAUJIENOS

Ketvirtadienio vakarą Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje vyko iškilmingas Šv. Kristoforo kamerinio orkestro rudens sezono koncertų bei abonementų...

Visą dieną darbe praleidžiu prie kompiuterio, šiuo metu vadovė nori pasitelkti papildomą kompiuterį, kuriuo galėtų stebėti darbuotojų atliekamus...

Esu tarnavęs Lietuvos kariuomenėje prieš 10 metų. Gavau šaukimą į karinius mokymus, pratybas. Privalomosios karo tarnybos Lietuvoje jau nebėra, o į...

Ar galima darbuotojui ir darbdaviui susitarus vėliau keisti būtinąją darbo sutarties sąlygą (pareigybę), nenutraukiant jau esamos sutarties ir tik...

Kokios pasekmės atsiranda, jei notaras surašė testamentą, kuriame neteisingai nurodė palikėjo, kuris jau yra miręs, asmens kodą? Kiti duomenys –...

Ar darbuotojui priklauso kompensacija už visas neišnaudotas kasmetines atostogas, jei jis dirba jau 10 metų ir per visus išdirbtus metus neišnaudojo...