Jurgis Petrošius

Lithuania's image on the international scene is promising: in 2017 alone, 35 fintech companies were established here, and a few weeks ago the 16+1 Heads of...

Ateityje blokų grandinės technologija („blockchain“) galėtų sutaupyti bankams nemažai lėšų, taip pat tikėtina, kad 2025 metais ji gali sudaryti...