Ilya Shumanov

The Magnitsky Act adopted in Lithuania on the black list of Russian officials is merely a symbolic gesture with no benefits for efforts against corruption,...

Kaliningrado srityje naujai pastatyti penki nuotekų valymo įrenginiai buitines nuotekas valo nepakankamai, jeigu apskritai tai daro. O blogiausia tai, kad...