getas

getas

Getas – atskiras ar izoliuotas miesto rajonas ar gyvenvietė, kurioje atskirai leidžiama gyventi tautinėms ar kultūrinėms mažumoms. Antrojo pasaulinio karo holokausto metu taip buvo vadinamas izoliuotas ir perimetru saugomas miesto rajonas, kuriame žydai gyvendavo iki perkėlimo į koncentracijos stovyklas.

NAUJIENOS

Kultūros ministerija paskirstė valstybės biudžeto lėšas kino filmų gamybos ir kino programų projektams 2003 metams. Iš viso vaidybiniams,...

Pagrindinį nacių karininko Kettelio vaidmenį vaidybiniame filme apie Vilniaus geto teatrą sukurs Europos kino žvaigždė, žymus vokiečių aktorius...

Pažymėti krauju  (49)

2002 m. rugsėjo 27 d. 18:31

Prieš beveik šešiasdešimt metų, keturiasdešimt trečiųjų rugsėjo 23 buvo likviduotas Vilniaus getas. Tai buvo nacių politinio “galutinio...

Lietuvos kino rinka išgyvena eilinį nuosmukį  (8)

2002 m. balandžio 23 d. 15:20

Balandžio 19 - 21 d. savaitgalis akivaizdžiai įrodė, kad kol kas lietuviškoje kino rinkoje galioja seni įstatymai - vos tik pašvietus saulei ir...

Valstybės parama skirta 5 vaidybiniams filmams  (8)

2002 m. balandžio 4 d. 16:02

Atsižvelgdama į Kino ekspertų komisijos pasiūlymus kultūros ministrė Roma Dovydėnienė pasirašė įsakymą, kuriuo nuspręsta 2002 m. valstybės...

Didžiosios Britanijos vyriausybės remiama įvairiapusė holokausto švietimo Lietuvoje programa pirmadienį pristatyta per šios šalies ambasadoje...

Kancleris užeigoje paragavo lietuviško alaus  (7)

2000 m. birželio 7 d. 17:31

1 2 3 4 5 6 7 8 9