Farah Pahlavi

Velionio Irano šacho jauniausiasis sūnus nusižudė Bostone, prislėgtas sielvarto dėl tėvo netekties ir padėties savo tėvynėje, antradienį pranešė...