Darbo kodeksas

Darbo kodeksas - darbo teisės įstatymų sąvadas, teisynas. Įstatymas reglamentuoja darbo santykius, susijusius su Kodekse ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytų darbo teisių ir pareigų įgyvendinimu ir gynyba, nustato atskirų darbo santykių sričių reglamentavimo ribas.
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (LR DK) priimtas 2002 m. birželio 4 d. Darbo kodeksas įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d.

Ragina nepasiduoti darbdavių manipuliacijai  (99)

2017 m. rugsėjo 27 d. 19:20

K. Podolskis. Būti ar nebūti koalicijoje  (22)

2017 m. liepos 24 d. 18:31