Baiba Rubesa

Estijos ekonomikos ir ryšių ministerija, Latvijos susisiekimo ministerija bei Lietuvos susisiekimo ministerija patvirtino „Rail Baltica“ projektavimo...

Bendrovės „RB Rail“ Stebėtojų taryba ketvirtadienio susirinkime nusprendė nebalsuoti dėl bendrovės vadovės Baibos Rubesos tolesnio likimo.

Europinės vėžės geležinkelio projektą „Rail Baltica“ įgyvendinančios bendros trijų Baltijos šalių įmonės „RB Rail“ stebėtojų taryba...

Milijardinės vertės geležinkelio projektą „Rail Baltica“ įgyvendinančios įmonės „RB Rail“ vadovė Baiba Rubesa, po kilusio ginčo su Lietuva...

Susiginčijus europinės geležinkelio vėžės projektą kuruojančios „RB Rail“ vadovei bei Estijai ir Lietuvai, baiminamasi, kad tai pakenks...

EU Transport Commissioner Violeta Bulc has warned that the Baltic countries must seek agreement on the European standard-gauge railway project Rail...

Rail Baltica – the key facts

2017 m. sausio 31 d. 16:46