aplinkosauga

aplinkosauga

Aplinkosauga – sąmoningas aplinkos saugojimas, nuo žmogaus, fizinio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio. Aplinkosauga taip pat rūpinasi, kad nekiltų aplinkai neigiamų pasekmių dėl įgyvendintų infrastruktūros planų, ūkinės veiklos ar gamtos išteklių naudojimo. Aplinkosaugininkai saugo tiek natūralią, tiek žmogaus sukurtą aplinką.

NAUJIENOS

Europos Sąjunga stovi pasirinkimo kryžkelėje. Ligšiolinė Lisabonos sutarties surėdyta ES, nors nuolatos bando peržengti savo įgaliojimus, yra...

Trečiadienį pareiškėjams pradedama mokėti likusi tiesioginių išmokų ir paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m....

Lapkričio 29 d. vykusiame Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komiteto posėdyje europarlamentarai aiškia balsų dauguma pritarė...

Šį ketvirtadienį 7-tus metus organizuojamame nacionaliniame aplinkosauginiame konkurse „Žalioji odisėja“ paskelbti šių metų tvarios ateities...

Skandalas dėl kertamo pušyno Karmėlavoje nesibaigia. Prieš kelis mėnesius prokuratūrai pradėjus tyrimą dėl netinkamų darbų rekreaciniame miške,...

Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius tvirtina, kad Europos Sąjunga (ES) Ukrainai gali suteikti praktinę pagalbą palaikydama Ukrainą stojant į...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10