Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerija yra laikoma svarbia Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, kuriai vadovauja aplinkos ministras.

Ministerija atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą aplinkos apsaugos, miškų ūkio, gamtos išteklių panaudojimo, geologijos, ir hidrometeorologijos, teritorijų planavimo, statybos, gyventojų aprūpinimo būstu, butų ir komunalinio ūkio paslaugų srityse.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija įkurta 1990 metais, pertvarkius Lietuvos TSR Gamtos apsaugos komitetą.

NAUJIENOS

Miške išvydus draudžiančius lankytis ženklus gali kilti klausimas, kada jų reikia paisyti, o kada tai tik savavališki miškų savininkų nurodymai,...

Darkart braukiamos dulkės nuo utopija ir šimtmečio projektu vadinto metro Vilniuje. Ne kartą jau esame turėję viešojo transporto krizių,...

Lietuvos miestų ir miestelių merai kaltina Vyriausybę, kad dėl jos ministerijų neveiklumo ir biurokratų regionai jau dvejus metus negauna Europos...

Priedangų sistema yra aktyviai kuriama nuo nulio ir ja jau galėtų pasinaudoti apie 30 proc. šalies gyventojų, sako vidaus reikalų ministrė Agnė...

Valstybinei institucijai leidus plynai iškirsti griežtai saugomą mišką aiškėja naujų faktų, kad šiuo metu Šimonių girioje galbūt naikinama kita...

Automobilių stovėjimo aikštelės miestuose užima didžiulius plotus. Miesto jos nepuošia, bet galėtų reikšmingai prisidėti prie Lietuvos energetikos...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10