Šioje byloje EŽTT vertins, ar T. Ivanauskas patyrė nežmonišką ir žeminantį elgesį, draudžiamą Konvencijoje ir, jeigu taip, ar buvo pažeista Konvencija, informuoja Vyriausybės atstovė EŽTT.

Pranešime nurodoma, kad Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų sprendimu nuspręsta priteisti T. Ivanauskui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Alytaus pataisos namų, 200 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Tačiau vėliau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir atmetė pareiškėjo skundą.

LVAT konstatavo, kad yra įsiteisėjęs Alytaus apylinkės prokuratūros nutarimas, kuriuo ikiteisminis tyrimas dėl pareigūnų piktnaudžiavimo kratos atlikimo metu yra nutrauktas, kadangi nenustatyta nusikalstamos veikos požymių - neginčijamai nustatytas faktas, kad Alytaus pataisos namų pareigūnai šioje byloje aptariamos kratos atlikimo metu jokių neteisėtų veiksmų neatliko.

Anot LVAT, nenustačius Alytaus pataisos namų pareigūnų neteisėtų veiksmų bendrosios planinės kratos atlikimo metu, iš kurių T. Ivanauskas kildina jam padarytą neturtinę žalą, kaip vienos iš būtinųjų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei nekyla turtinė prievolė atlyginti žalą.