2020 metais į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) asmenys dažniausiai kreipėsi dėl galimų korupcinių nusikalstamų veikų sveikatos priežiūros, teismų ir teisėsaugos, savivaldos, ir viešųjų pirkimų srityse.

„2020 metų rezultatai parodė, kad siekiant antikorupcinio proveržio, reikia ne tik kovoti su korupcija, bet ir kurti korupcijai atsparią aplinką. Kaip tik šia kryptimi STT ir siūlo keisti jau beveik du dešimtmečius Lietuvoje veikiantį Korupcijos prevencijos įstatymą, taip pat aktyviai įsitraukti į „Skaidrumo akademijos“ iniciatyvą. Šiais metais be įprastų darbų susitelksime kurdami ir tobulindami korupciniu būdu įgyto turto paieškos įrankius. Korupcijos prevencijos srities laukia iššūkiai rengiant Nacionalinę korupcijos prevencijos darbotvarkę bei praktiškai įgyvendinant naująjį korupcijos prevencijos modelį. Ir svarbiausia – toliau kursime motyvuojančią darbo aplinką, kad būtume patrauklus bei konkurencingas darbdavys darbo ieškantiems, esamiems ir būsimiems profesionalams“, – sakė STT direktorius Žydrūnas Bartkus.

Valstybės biudžetą papildys beveik 1 mln. Eur.

STT 2020 metais pradėjo 69 ikiteisminius tyrimus (2019 metais – 47), nustatė 379 nusikalstamas veikas ir pareiškė įtarimus 102 asmenims. STT tirtose bylose teismai 88 proc. asmenų pripažino kaltais, o pripažinti kaltais asmenys valstybės biudžetą turėtų papildyti beveik 1 mln. Eur: jiems skirta baudų už 736 420 Eur, konfiskuota 229 512 Eur, dar 2 571 Eur sumokėta į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

2020 m. „Transparency International“ atliktame „Korupcijos suvokimo indekso“ (KSI) tyrime Lietuvos vertinimas išliko toks pat kaip 2019 metais. Tačiau labai svarbu atkreipti dėmesį į Bertelsmanno fondo tyrimą „Trasformacijos indeksas“, kuris yra sudedamoji KSI tyrimo dalis. Čia Lietuva pagal rodiklį „Baudžiamasis persekiojimas už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi“ 2020 m. buvo įvertinta 10 balų iš 10 galimų. Tai yra aukščiausias kada nors gautas korupcinių nusikaltimų tyrimo įvertinimas. Pasaulyje iš 137 valstybių, kurios buvo vertinamos šiame tyrime, 10 balų įvertinimas skirtas tik 5-ioms valstybėms.

STT modelį siūlo pritaikyti kitoms šalims

STT analitinės antikorupcinės žvalgybos pareigūnai 2020 m. įvertino 8 valstybės valdymo sričių atsparumą korupcijai: viešųjų finansų, valstybės ir savivaldybių turto valdymo, savivaldos, sveikatos apsaugos, teritorijų planavimo ir statybos, aplinkos apsaugos, susisiekimo ir žemės ūkio. STT analitikų atliktų tyrimų dėl Covid-19 viešųjų pirkimų ir paramos verslui panaudojimo rizikingumo pagrindu inicijuoti pakeitimai viešųjų pirkimų organizavimo ir paramos verslui skyrimo srityse.

Atsižvelgdama į atvirų duomenų potencialą antikorupcinės aplinkos kūrime, STT analitikai apibendrino tarptautinių vertinimų rezultatus, kuriuose analizuojama atvirų duomenų plėtra Lietuvoje. Analizė atskleidė Lietuvos atvirų duomenų politikos atotrūkį nuo kitų EBPO valstybių – Lietuva vertinama kaip mažiausiai duomenų atvėrime pažengusi EBPO valstybė.

Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos direktoratas įvertino STT analitinės antikorupcinės žvalgybos modelį, orientuotą į prevencinį rizikų valdymą, integruojant valstybės registrus ir informacines sistemas. Šis modelis išskirtas, kaip geroji praktika, jį siūloma adaptuoti ir kitoms valstybėms narėms, užkertant kelią sukčiavimui ir korupcijai siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus.

Inicijuojami pokyčiai visuomenei aktualiose srityse

2020 m. STT korupcijos prevencijos specialistai atliko 22 korupcijos rizikos analizes bei įvertino 385 teisės aktus ar jų projektus. Įgyvendinta ir teigiamą poveikį antikorupcinei aplinkai turės 87 proc. korupcijos rizikos analizėse pateiktų ir 81 proc. antikorupciniuose vertinimuose pateiktų pasiūlymų.

Tarnybai nustačius korupcijos rizikos veiksnius, inicijuojami skaidrumą didinantys sisteminiai pokyčiai. Pavyzdžiui, atsižvelgus į STT korupcijos prevencijos pareigūnų pateiktus siūlymus, 2020 metais buvo viešai atverta informacija apie sveikatos priežiūros įstaigų gaunamą paramą, tobulinamas Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos funkcionalumas, siekiant panaikinti žmogiškojo faktoriaus įtaką skirstat bylas, pradėti LITEKO bylų skirstymo modulio modernizavimo darbai.

Po STT siūlymų, Vilniaus m. savivaldybė įpareigojo mokyklas mokinių priėmimo vykdymo proceso metu viešai skelbti ne tik priimtų, bet ir nepriimtų mokinių sąrašus bei viešai atskleisti mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo ir keitimo tvarką.

STT vykdyta veikla užkirto kelią ne vienai teisėkūros iniciatyvai, kuriomis buvo siekiama sudaryti sąlygas atskiroms grupėms įgyti pranašumą. Atlikti antikorupciniai vertinimai leido apsaugoti miškus nuo žalos, nes nebuvo pritarta inžinerinių statinių, nesusijusių su miškų ūkio veikla, priskyrimui miškų infrastruktūros objektams. Taip pat užkirsta galimybė žemės ūkio veikla užsiimantiems asmenims nevienodomis sąlygomis išsinuomoti valstybinės žemės ūkio paskirties žemės plotus.

Antikorupcinis visuomenės švietimas persikėlė į virtualią erdvę

Pandemijos laikotarpiu STT antikorupcinis švietimas vykdytas nuotoliniu būdu. Per pastaruosius metus organizuotos 172 paskaitos ir praktiniai seminarai, antikorupcinio švietimo užsiėmimuose dalyvavo beveik 6 000 dalyvių. Taip pat sukurtos 5 vaizdo paskaitos, STT „Youtube“ kanale jos peržiūrėtos daugiau nei 3 000 kartų. Tai leido pasiekti didesnę visuomenės dalį ir vienu metu pateikti informaciją įvairių sričių atstovams.

2020 metais moksleiviams pasiūlytas nuotolinio antikorupcinio mokymosi „paketas“: nuotolinės pamokos, interaktyvi skaidrumo istorija „SKAIDRU. O kaip elgtumeisi Tu?“, sukurta ir visuomenei pristatyta platforma jaunimui www.skaidrumozenklelis.lt, kurioje 2020 m. 6 852 dalyviai gavo 1 731 skirtingo lygio skaidrumo ženklelį. 2021 metais dar didesnė dalis antikorupcinio švietimo veiklos bus perkelta į elektroninę erdvę – planuojama pristatyti e-mokymosi platformą, rašoma STT pranešime.