Senajame Testamente parašyta, kad „sukto žmogaus dovana nebus tau naudinga, nes jis laukia, kad atsilygintum septyneriopai“. Taigi, tai vienas svarbesnių aspektų, kai kalbame apie dovanų teisėtumą. Ką tai reiškia? Paprastai galvojame apie dovanas, kurias teikiame gimtadienių, Kalėdų, vestuvių ir kitomis progomis artimiesiems, draugams, giminaičiams, bet yra atvejų, kai dovanas teikiame verslo ar viešojo sektoriaus (valdžios) atstovams. Ką svarbu žinoti kiekvienam?

Pirmuoju atveju, asmeninėje aplinkoje, teisės normos nereguliuoja jokių elgesio taisyklių ir žmogus yra laisvas elgtis taip, kaip jam atrodo tinkama – kam, ką ir kiek padovanoti.

Antruoju atveju, kai kalbame apie verslo aplinką, gali galioti įmonių vidinės taisyklės, kokias dovanas ir kokiais atvejais galima priimti bei teikti. Tokių taisyklių (etikos standartų) įdiegimas ypač populiarus stambiose tarptautinėse kompanijose, šiuo metu tokia praktika gan sparčiai populiarėja ir didesnėse Lietuvos įmonėse.

Trečiuoju atveju – kai dovanas priima valstybės tarnautojai, pareigūnai, politikai ir kiti viešojo sektoriaus atstovai, įstatymuose yra nustatyti gana griežti dovanų priėmimo apribojimai. Dar pirmajame 1529 m. Lietuvos Statute valstybės pareigūnams buvo nustatyti draudimai neteisėtai pasipelnyti naudojantis tarnybine padėtimi. Dabartiniuose įstatymuose yra įtvirtinta bendra taisyklė, kad viešojo sektoriaus atstovas negali priimti dovanų ar paslaugų, jei jos yra susijusios su tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

Dovanas galima priimti tik esant oficialiam pagrindui (pvz. priimamas įsakymas įteikti dovaną) arba pagal numatytas keturias išimtis: tarptautinį protokolą, tradicijas, priimant reprezentacines dovanas arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais (pvz., oficialios konferencijos metu teikiamos maitinimo paslaugos). Taip pat svarbu, kad jei dovanos vertė viršija 150 eurų, ji tampa ne asmens, bet valstybės nuosavybe.

Dovanos pagrindinis bruožas yra neatlygintinumas, t. y. nesitikėjimas nieko mainais, davimas laisva valia, be jokių intencijų už šią dovaną kažkam kažką padaryti ar atsilyginti. O kyšio pagrindinis bruožas yra tyčinis, bet kokios naudos priėmimas ar teikimas už veikimą (ar neveikimą) vykdant įgaliojimus, t. y. čia būtini darbo santykiai. Todėl norint atskirti dovaną ir kyšį, būtina atsakyti į svarbiausią klausimą – už ką priimame ar teikiame „dovaną“. Jei kažko yra tikimasi ir „dovana“ teikiama už atliktus, atliekamus ar dar tik būsimus veiksmus – tai jau ne dovana, bet neteisėtas atlygis. Dažnai toks atlygis gali būti kyšiu ir užtraukti baudžiamąją atsakomybę tiek teikiančiajam, tiek ir priimančiajam.
Apie dovanų ir kyšių mitus

Juozas Berenta
Foto: STT

Tenka pastebėti, kad visuomenėje sklando keletas mitų apie dovanas ir kyšius. Remdamiesi teismų praktika pabandykime juos sugriauti.

Pirmas mitas – „kyšis tik pinigai, visa kita – dovanos arba padėkos“. Kyšiu gali būti ne tik pinigai, bet ir maisto produktai, bet kokie daiktai, paslaugos, dovanų čekiai, akcijos, skolų panaikinimas, nekilnojamas turtas ir pan. Kitaip tariant, kyšiu gali būti bet kas, kai galima nustatyti vertę minimaliais gyvenimo lygiais (MGL), t. y. išreikšti eurais. Kuo didesnė kyšio vertė – tuo sunkesnė atsakomybė.

Antras mitas – „kyšis yra tik tuomet, jei jį duodi ar priimi prieš veiksmus ar sprendimus, o jei po – tai dovana“. Europos Komisijos tyrimo „Specialusis Eurobarometras 502: Korupcija“ duomenimis, kas trečias Lietuvos gyventojas papildomo atsiskaitymo ar atsidėkojimo medikui, jeigu jis duodamas po paslaugos suteikimo, nelaiko korupcija. Laiko momentas, kada duodamas (pažadamas, siūlomas, pristatomas, perduodamas ir kt.) kyšis yra visiškai nesvarbus, todėl atlygio davimas, priėmimas prieš, per ar po veiksmų atlikimo ar sprendimų priėmimo gali būti nusikaltimas.

Trečias mitas – „jei pas mane rado kyšį, bet aš nesitariau, kad jį atneštų, tuomet esu nekaltas“ . Teismų praktikoje aktyvių veiksmų neatlikimas yra vertinamas, kaip sutikimas priimti kyšį ar kyšio priėmimo fakto slėpimas. Todėl privalu iš karto, čia ir dabar, apie tai pranešti vadovui, organizacijos rizikų valdymo specialistui ar tiesiogiai teisėsaugai. Tokiu būdu bus užtikrinta, kad susitarimo nebuvo, o už kyšio davimą (papirkimą) atsakys jį palikęs asmuo.

Ketvirtas mitas – „už kyšį atsakomybė taikoma tik atlikus konkrečius veiksmus“. Pagal įstatymą, kyšio siūlymas, susitarimas jį priimti, kyšio provokavimas ar jo reikalavimas, jau yra baigtas nusikaltimas, tokiais atvejais pradedami ikiteisminiai tyrimai ir taikoma atsakomybė.
Tai kaip galima atsidėkoti?

Savo draugams, artimiesiems, giminaičiams galima atsidėkoti taip, kaip tik norite ir kiek turite fantazijos. Tačiau tuomet, kai susiduriate su darbiniais, sutartiniais, rangos ar kitais susijusiais santykiais, būtina laikytis nustatytų taisyklių, gerbti organizacijos vertybes ir reputaciją. Dažnai galime girdėti pasiteisinant, kad „visi duoda“, „tokios tradicijos“, „tai juk smulki dovanėlė“. Ar tai ankstesnės santvarkos palikimas? Galbūt. Tačiau turime lygiuotis į progresyvų vakarietišką pasaulį, geruosius praktinius pavyzdžius ir nesidairyti atgal.

Atsidėkojimo klausimas tampa vis aktualesnis, kai artėja šventinis laikotarpis. Todėl teikiant dovanas, visiems derėtų atskirti anksčiau aptartas tris aplinkas, o privataus ir viešojo sektoriaus atstovams pravartu niekada neužmiršti, kaip dera elgtis dovanas priimant. Todėl reikėtų nepainioti asmeninių, šeimos, religinių švenčių su darbine, profesine veikla. Jei nuoširdžiai norime padėkoti valdžios atstovui už gerai atliktą darbą, užtenka pasakyti gražius žodžius, parašyti elektroninį laišką jam pačiam ar jo vadovui. Praktikoje yra nemažai pavyzdžių, kai organizacijos turi elektronines darbo įvertinimo anketas, padėkų registrus. Čia žmonės gali saugiai ir teisėtai išreikšti savo padėkas darbuotojams už mandagų, kultūringą, profesionalų darbą ar empatišką elgesį. Tai puikus būdas išvengti įvairių nesusipratimų ir niekam nereikia jaustis nepatogiai.

Galime savęs paklausti, kodėl neužtenka gero žodžio, atvirutės ar elektroninio sveikinimo? Ar būtina dovana, kuri dažnai dar ir kainuoja nepigiai? Ar nuo to pakis nuoširdumas, dėkingumas už gerą bendradarbiavimą? Mes siūlome savo skaidriu, etišku elgesiu rodyti pavyzdį kitiems. Tuomet tikrai bus daugiau šypsenų ir šventės taps jaukesnės.

Kyla klausimų? STT siūlo išbandyti testą kyšio ir dovanos tematika – spauskite šią nuorodą.