Byloje nustatyta, kad pareiškėjas organizavo ir kartu su kitais asmenimis ne per pasienio postą iš Baltarusijos į Lietuvą įvežė akcizais apmokestinamąsias prekes (cigaretes). Prekėms esant jau Lietuvoje, jas sulaikė pareigūnai. Pareiškėjas ir jo bendrininkai teismo buvo pripažinti padarę nusikalstamą veiką, o kontrabandinės prekės – konfiskuotos bei nurodyta jas sunaikinti.

Gavusi informaciją muitinė atleido pareiškėją nuo prievolės mokėti muitą konstatavusi, kad neteisėtai įvežtų prekių konfiskavimas yra vienas iš Sąjungos muitinės kodekse numatytų skolos muitinei išnykimo pagrindų, tačiau apskaičiavo akcizą ir importo PVM už kontrabandines prekes, pranešė LVAT.

Pareiškėjas su tokiomis sumomis nesutiko, akcentuodamas, kad, pagal ESTT praktiką aiškinant anksčiau galiojusio Bendrijos muitinės kodekso nuostatas, pareiga mokėti akcizą ir importo PVM išnyksta tais pačiais pagrindais, kaip ir pareiga sumokėti muitus. Be to, nurodė, kad ir pagal po kelių mėnesių nuo cigarečių sulaikymo įsigaliojusius Akcizo įstatymo ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatų pasikeitimus prievolės mokėti muitus išnykimas lemia, kad nebereikia mokėti ir akcizo bei importo PVM.

Tačiau išanalizavus Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas bei įvertinus esamą ESTT jurisprudenciją, LVAT teisėjų kolegijai kilo abejonių dėl to, ar iš tiesų kontrabandinių prekių konfiskavimas po to, kai jos jau buvo neteisėtai įvežtos ir išleistos vartoti Lietuvoje, panaikina minėtas mokestines prievoles.

Todėl, be kita ko, įvertinusi tai, jog įstatymų leidėjas nacionalinėje Lietuvos teisėje iš esmės laikosi kitokios pozicijos, LVAT teisėjų kolegija nutarė kreiptis į ESTT su prašymu priimti prejudicinį sprendimą šiais byloje reikšmingais klausimais:

1) ar 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES), kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, turi būti aiškinamas taip, kad skola muitinei išnyksta, kai tokiu atveju, koks yra nagrinėjamas šioje byloje, kontrabandinės prekės buvo sulaikytos ir vėliau konfiskuotos po to, kai jos jau buvo neteisėtai įvežtos į Sąjungos muitų teritoriją (išleistos vartoti);

2) teigiamai atsakius į pirmąjį klausimą, klausiama, ar 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva dėl bendros akcizų tvarkos bei 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos turi būti aiškinami taip, kad prievolė mokėti akcizą ir (ar) PVM neišnyksta tuo atveju, kai, kaip yra nagrinėjamoje byloje, kontrabandinės prekės sulaikomos ir vėliau konfiskuojamos po to, kai jos jau buvo neteisėtai įvežtos į Sąjungos muitų teritoriją (išleistos vartoti), net jei skola muitinei išnyko Reglamento (ES) numatytu pagrindu.