Taip nusprendė Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Vilma Šiukštienė.

Kaip pranešė teismas, nuo atsakomybės atleistas V. Mackevičius perduotas savo motinos atsakomybei vienerių metų laikotarpiui. Be to, V. Mackevičiui skirta baudžiamojo poveikio priemonė – nurodyta sumokėti 5 MGL (250 eurų) įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

„Teismas išaiškino V. Mackevičiui, kad, jeigu jis per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas, – nurodomas teismo atstovės Nijolės Damulės pranešime. – Jeigu jis per vienerius metus padarys naują tyčinį nusikaltimą, šis teismo sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.“

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, kad V. Mackevičiaus kaltė įrodyta visiškai ir kvalifikuota teisingai.

„Jis, būdamas nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariu, nevykdė vado įsakymų: atsisakė prisiekti Lietuvos Respublikai, be pateisinamos priežasties atsisakė dalyvauti bazinio kario kurso užsiėmimuose-pratybose, nesilaikė dienotvarkės reikalavimų, atsisakė dėvėti Lietuvos Kariuomenės uniformą, nors tokie įpareigojimai buvo nustatyti vadų įsakymais“, – nurodė teismas.

Pasak teisėjos, visas nusikalstamas veikas kaltinamasis padarė veikiant vieninga tyčia ir siekė vieno tikslo – nebetarnauti Lietuvos kariuomenėje.

„Visos veikos buvo vienas tęstinis kaltinamojo nusikaltimas“, – pabrėžė Radviliškio rūmų teisėja V. Šiukštienė.

Anot jos, V. Mackevičius anksčiau nebuvo teistas, visiškai pripažino savo kaltę ir dėl savo veiksmų gailisi, žala nepadaryta. Už jį sutikusi laiduoti motina yra neteista, dirbanti, darbovietės charakterizuojama teigiamai – kaip kruopšti, pareiginga, neturinti drausminių nuobaudų. Todėl manoma, kad motina sūnui sugebės daryti teigiamą įtaką.

„Kaltinamasis V. Mackevičius nurodė klausantis mamos, kuri jam yra autoritetas“, – pabrėžė teisėja.

Teismas nustatė, kad V. Mackevičius 2019 m. rugpjūčio pabaigoje buvo paskirtas atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Radviliškyje.

„V. Mackevičius, būdamas nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariu, nevykdė bataliono vado įsakymo dėl priesaikos priėmimo, – nurodė teismas. – Šauktinių priesaika buvo numatyta tų pačių metų rugsėjo pradžioje, tačiau šauktinis atsisakė prisiekti Lietuvos Respublikai. Be to, vyras be pateisinamų priežasčių atsisakė dalyvauti bazinio kario kurso užsiėmimuose-pratybose, nesilaikė dienotvarkės reikalavimų – nedalyvavo pratybose ir saviruošos užsiėmimuose, be pateisinamų priežasčių gulėjo lovoje. Be to, kaltinamasis V. Mackevičius tyčia nuo 2019 m. spalio 7 d. atsisakė dėvėti Lietuvos kariuomenės uniformą.“

Tuo metu V. Mackevičius sakė, kad nenorėjo tarnauti kariuomenėje ir visais įmanomais būdais bandė maištauti, tačiau dabar supranta, jog pasielgė netinkamai.

„Kaltinamasis sakė, kad savo noru nėjęs į kariuomenę, – nurodė teismo atstovė. – Anot buvusio šauktinio, jau antrą dieną batalione jis pareiškęs, kad nebenorintis tarnauti. Kaltinamasis tvirtino, jog labai nenorėjo tarnauti, dėl to ir maištavęs. Vyras sakė, kad turėjęs varžytis su jaunesniais, jautėsi šiek tiek silpnesnis, todėl nenorėjo tarnauti. Anot kaltinamojo, prieš priimant priesaiką jau buvo nusprendęs daryti viską, kad būtų netinkamas tarnauti, kad išmestų iš kariuomenės.“