Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta įtraukti į apskaitą pareiškėjos vaiko gimimą išlaikant originalią pavardės rašybą lotyniškais rašmenimis.

Skundžiamame sprendime buvo nurodyta, kad nelietuviškame raidyne esančią raidę „w“ atitinka lietuviška raidė „v“, todėl nesant teisinio pagrindo į apskaitą įtraukti pavardę su nelietuviška raide „w“ vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą, yra teisiškai negalimas.

Dėl minėtų identiteto teisių gynimo buvo kreiptasi į teismą, kuris sprendime nurodė, kad nors teisinis reglamentavimas nenumato galimybės Lietuvos Respublikos piliečių civilinės būklės aktų įrašus daryti nelietuviškais rašmenimis, tačiau nagrinėjamu atveju reikšminga yra tarptautinių teismų praktika, kurioje numatyta, jog naudojimasis savo vardu ir pavarde yra pripažįstama sudėtinė teisės į privatų ir šeimos gyvenimą dalis ir valstybės kišimasis į šią sritį, draudžiant originalią asmens vardo ir pavardės rašymą, gali būti pateisinamas tik tada, kai tai yra proporcinga priemonė siekiant teisėtų tikslų.

Sprendime teismas taip pat vadovavosi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Seimui pateiktomis išvadomis, kuriose nurodoma, jog Lietuvos Respublikos piliečių vardai ir pavardės asmens dokumentuose turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis, tačiau galimos tam tikros išimtys, atsižvelgiant į dabartinės visuomenės poreikius:

a) užsieniečiams, įgijusiems Lietuvos Respublikos pilietybę, – jų vardai ir pavardės Lietuvos Respublikos išduodamuose asmens dokumentuose jų pageidavimu įrašomi lotyniškais rašmenimis pagal dokumento šaltinį – kitos valstybės išduotą asmens dokumentą (remiantis tarptautine praktika diakritiniai ženklai dėl techninių galimybių gali būti neperteikiami);

b) su užsieniečiu santuoką sudariusiems ir jų pavardes paimantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat tokių sutuoktinių vaikams – jų pavardės gali būti rašomos lotyniškais rašmenimis, dokumento šaltiniu laikant užsieniečio asmens dokumentą.

Be to, teismas nurodė, kad „w“ rašmens naudojimas Lietuvos Respublikos asmens dokumentuose yra įmanomas ir įgyvendinamas, kadangi vadovaujantis Gyventojų registro duomenimis galiojančiuose Lietuvos Respublikos asmens dokumentuose yra užregistruota Lietuvos piliečių, turinčių tiek savo varduose, tiek pavardėse raidę „w“.

Galiausiai teismas akcentavo, kad prašymo netenkinimas neatitiktų teisingumo principo, būtų neproporcingas pareiškėjos siekiamam tikslui ir galimoms kilti pasekmėms, kurias pareiškėjos vaikas galėtų patirti ateityje.

Darytina išvada, kad vadovaujantis šiuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos teisiniu reglamentavimu, asmenys, siekdami įregistruoti savo originalų vardą ir/arba pavardę, to negali padaryti ir yra priversti juos pakeisti, kas vadovaujanti tarptautine teismų praktika yra neteisėtas kišimasis į privatų asmens gyvenimą ir pažeidžia žmogaus teises. Priimtas teismo sprendimas tik pagrindžia šias aplinkybes bei dega žalią šviesą savo identiteto teisių gynimo užtikrinimui.