„Aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad nuteistasis laikysis įstatymų ir nenusikals“, – nutartyje taikyti lygtinį paleidimą M. Zinkevičiui nurodė Kaišiadorių teismo teisėjas Ričardas Juodis.

Jis pritarė Pravieniškių pataisos namų Lygtinio paleidimo komisijos nutarimui, kuriuo buvo siūloma net įkalinimo įstaigoje taisyklių nesilaikiusiam M. Zinkevičiui taikyti lygtinio paleidimo institutą, šiam neatlikus vienerių metų laisvės atėmimo bausmės. Lygtinio paleidimo metu nuteistajam teisėjas nurodė būti namuose nuo 22 iki 6 val., nevartoti psichiką veikiančių medžiagų ir dalyvauti elgesį keičiančiose programose.

Dėl nuteistojo paleidimo į laisvę anksčiau laiko prokuratūra teikimą nagrinėjusiam teisėjui savo pozicijos neišsakė ir, atrodo, pritarė teismo nuomonei, nes priimtos nutarties dėl lygtinio paleidimo neskundė apeliacine tvaka – M. Zinkevičius buvo išleistas į laisvę.

Teikime paleisti į laisvę keturiolika kartų teistą nuteistąjį Pravieniškių pataisos namų komisija nurodė, kad atlikus M. Zinkevičiaus pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą pagal „OASys“ metodiką, pakartotinio nusikalstamumo rizika yra vidutinė, tačiau lengvosios grupės sąlygomis bausmę atlikinėjęs nuteistasis įkalinimo įstaigoje buvo baustas du kartus drausmine tvarka, tačiau šiuo metu galiojančių drausminių nuobaudų neturi.

„Nuteistasis dirba, turi teigiamas nuostatas taikomas priežiūros atžvilgiu, dalyvauja socialinės reabilitacijos programose bei pozityvaus užimtumo priemonėse, palaiko socialinius ryšius su artimaisiais, laisvėje tinkamos gyvenimo sąlygos, elgiasi motyvuotai, stengiasi rodyti teigiamus pokyčius, šiuo metu nuteistojo elgesys, nuoseklus ir nukreiptas elgesio koregavimui teigiama linkme“, – komisija nurodė, kad nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu sudaro pagrindą manyti, jog jis laikysis įstatymų ir nebenusikals.

Kaip pažymėjo teismas, pagal šiuo metu galiojančią Bausmių vykdymo kodekso redakciją lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygos siejamos išimtinai tik su nuteistojo laisvės atėmimo bausmės atlikimu pataisos įstaigose, t. y. vertinamos nuteistajam taikytos socialinės reabilitacijos priemonės, jų įgyvendinimo rezultatai ir nusikalstamo elgesio rizikos pokyčiai. Be to, lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigos taikomas tik įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir padarius išvadą, jog lygtinai paleistam asmeniui taikoma probacija pasieks tikslą.

Nutarime paleisti į laisvę anksčiau laiko M. Zinkevičių teisėjas pabrėžė, kad nuteistasis įkalinimo įstaigoje nepalaikė kriminalinio elgesio nuostatų ir „išsakė motyvaciją nevartoti psichiką veikiančių medžiagų“, tačiau pripažino, kad kriminogeniniai veiksniai gali pasireikšti dėl gyvenimo stiliaus ir draugų.

Į laisvę nuo 2016 m. vasario kalintis kaunietis veržėsi jau ne pirmą kartą, tačiau iki šiol visi teikimai būdavo atmetami, nors nuteistasis juos ir skundė aukštesniajam teismui. Dar praėjusių metų lapkritį Kauno apygardos teismas buvo nurodęs, kad M. Zinkevičius „laisvės atėmimo bausmę atlieka ne už vienos nusikalstamos veikos padarymą, ankščiau buvo eilę kartų teistas, taip pat ir už analogiškas nusikalstamas veikas, tačiau tai, kad M. Zinkevičius ir vėl buvo nuteistas už iš esmės analogiško pobūdžio nusikalstamų veikų padarymą, suponuoja pagrįstą išvadą, jog teismo parodyto pasitikėjimo jis nepateisino, išlaikyti tinkamą savo elgesį ilgesnį laikotarpį nesugebėjo.“

„Svarbu pabrėžti ir tai, jog Socialinio tyrimo išvadoje nurodyta, jog vienas iš pagrindinių veiksnių, dėl kurių išlieka M. Zinkevičiaus pakartotinio nusikalstamumo rizika, yra jo gyvenimo stilius ir draugai – nuteistasis dažnai kartoja tas pačias klaidas, nesugebėdamas surasti jokių alternatyvų, nuo savo problemų stengdavosi atsiriboti vartodamas narkotikus, apgalvoja tik kai kurias savo veiksmų pasekmes, tačiau ne visas“, – teismas buvo nurodęs, kad šios aplinkybės leidžia pagrįstai abejoti lygtinio paleidimo instituto efektyvumu jo atžvilgiu.

Tuo metu Kaišiadorių teisėjo nutartyje, kuria nuspręsta M. Zinkevičių paleisti į laisvę, nurodyta, kad šis teistas vienuolika kartų, tačiau teismų nuosprendžiai rodo, kad vyras buvo teistas daugiau – keturiolika. Jo bylas yra nagrinėję Kauno, Alytaus ir Lazdijų teismai. Prieš patekdamas už grotų jis laisvėje išbuvo vos pusmetį, kai buvo išleistas iš pataisos namų. Per šį pusmetį vyras padarė ne vieną nusikaltimą – iš pradžių buvo nuteistas dėl narkotikų laikymo ir sukčiavimo, kai iš garbaus amžiaus pensininkės Šakių rajone išviliojo pinigus. Pareigūnai nustatė, kad vyras apsimetė anūke, patekusia į bėdą, ir policijos pareigūnu, kuris žadėjo problemas išspręsti. Kai senolė sutiko pinigus sumokėti, M. Zinkevičius atvyko į jos namus ir paėmė pinigus bei pavogė pensininkės piniginę su pinigais.

„Jeigu būčiau narkotikų nevartojęs, to tikriausiai nebūčiau padaręs“, – teisinosi jis.

Kalėdamas Pravieniškėse M. Zinkevičius buvo nuteistas dar tris kartus – dėl netikros mokėjimo kortelės įgijimo, bendrininkavimo sukčiaujant, vagystės, plėšimo.

Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų taikomas vadovaujantis Bausmių vykdymo kodeksu, kuris tokią teisę numato. Pareigūnai teigia, kad lygtinis paleidimo institutas padeda formuoti nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, motyvaciją elgtis tinkamai, rengtis integravimuisi į visuomenę, dalyvauti socialinėse programose, taip pat siekti atlyginti padarytą turtinę žalą, o esą tokio instituto nebuvimas galėtų sąlygoti nuteistųjų motyvacijos keistis patiems bei keisti savo elgesį laisvės atėmimo vietose praradimą.