Į DELFI skaitytojo klausimą atsako teisininkas Aleksandras Kovalevskis

Kasmetinės atostogos yra laisvas nuo darbo laikas, suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, mokant jam atostoginius. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Kasmetinės atostogos turi būti suteikiamos bent kartą per darbo metus. Bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų arba ne mažiau kaip dvylika darbo dienų, jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę.

Tuo atveju, kai darbuotojas negali pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis pagal jų tikslinę paskirtį, nes yra laikinai nedarbingas ar naudojasi teise į tikslines atostogas (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, atostogas vaikui prižiūrėti ar yra pasiėmęs nemokamos atostogas) jau suteiktos kasmetinės atostogos tam laikotarpiui perkeliamos.

Darbuotojui svarbu žinoti, kad jeigu aplinkybės, dėl kurių kasmetinės atostogos negali būti panaudotos, atsiranda:

* iki kasmetinių atostogų pradžios, tai kasmetinių atostogų pradžia nukeliama, tačiau ne ilgiau kaip iki suteiktų kasmetinių atostogų pabaigos;

* jau naudojantis kasmetinėmis atostogomis, tai darbuotojo nepanaudotos kasmetinės atostogos jam suteikiamos kitu šalių (darbuotojo ir darbdavio) susitartu laiku, tačiau tais pačiais darbo metais.

Aleksandras Kovalevskis

Darbuotojo prašymu pratęstų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkelta ir pridėta prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

Pažymėtina, kad darbuotojui tinkamai neįforminus laikinojo nedarbingumo ar nepasinaudojus tikslinėmis atostogomis įstatymų nustatyta tvarka, kasmetinės atostogos negalės būti pratęstos arba perkeltos.

Pateikiamas teisininko komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu aleksandras.kovalevskis@justicion.lt