Įstatymo pataisos įsigalios nuo balandžio 1 d.

„Tiek teisėjams, tiek teisės mokslininkams bus sudarytos palankesnės galimybės siekti karjeros – dalyvauti atrankoje į aukščiausios instancijos teismą, – sakė teisingumo ministras Elvinas Jankevičius. – Didesnio viešumo ir skaidrumo prasme tai – didelis pokytis teismų sistemoje, nes dabar geriausi šalies teisininkai galės pretenduoti į aukščiausios teisminės institucijos teisėjų pareigas.“

Kaip informuoja Teisingumo ministerija, atranką vykdo prezidento sudaryta Pretendentų į teisėjus atrankos komisija, kurią sudaro 7 nariai: 3 teisėjai ir 4 visuomenės atstovai. Tokia tvarka nebuvo taikoma tik skiriant LAT pirmininką, skyrių pirmininkus ir teisėjus.

Pagal Konstituciją LAT teisėjus, o iš jų – pirmininką, skiria ir atleidžia Seimas prezidento teikimu.

Šiuo metu LAT teisėjų korpusą sudaro 33 teisėjai.