Į DELFI skaitytojo klausimą atsako teisininkas Aleksandras Kovalevskis

Kiekvienoje darbo sutartyje turi būti susitarta dėl darbo apmokėjimo. Darbo sutartyje šalys nustato darbo užmokestį per mėnesį ar darbo valandą, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą ar minimalųjį valandinį atlygį. Darbo sutarties šalys gali sulygti ir dėl priedų, priemokų, premijų ar kitokio papildomo apmokėjimo pagal įvairias darbo apmokėjimo sistemas.

Šalys darbo sutartyje taip pat gali susitarti dėl papildomų darbo sutarties sąlygų. Tokios sąlygos – tai darbo sutarties šalių susitarimu nustatomos darbo sąlygos, kurios sukonkretina darbo teisės normas arba įtvirtina joms neprieštaraujantį darbo sutarties šalių susitarimą dėl darbo. Šių sąlygų neprivaloma sulygti darbo sutartimi, tačiau jos tampa darbo sutarties šalims privalomos, kai dėl jų susitariama.

Taigi darbo sutarties šalys gali tarpusavio susitarimu darbo sutartyje numatyti, jog darbo užmokestis už darbuotojo darbą bus mokamas tik grynaisiais pinigais, tik bankiniu pavedimu arba abiem būdais darbuotojo ar darbdavio pasirinkimu.

Be to, darbdavys iki darbo pradžios privalo darbuotojui pateikti informaciją apie užmokesčio už darbą mokėjimo terminus ir tvarką (tame tarpe ir informaciją apie tai kokiu būdu mokamas darbo užmokestis). Todėl atsakymo, ar darbuotojas gali reikalauti iš darbdavio darbo užmokestį mokėti grynaisiais pinigais, pirmiausiai reikėtų ieškoti sudarytoje darbo sutartyje ir darbdavio pranešime apie darbo sąlygas.

Darbo kodeksas nereglamentuoja kokiu būdu (bankiniu pavedimu ar grynaisiais pinigais) darbdavys privalo darbuotojui mokėti darbo užmokestį, tačiau numato, kad darbo užmokestis privalo būti mokamas pinigais. Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar suteiktos paslaugos negali būti laikomi darbo užmokesčiu, išskyrus kodekse nustatytus atvejus.

Jei darbuotojas gerai atlieka savo darbą, tai darbdavys savo iniciatyva gali paskatinti jį už gerai atliktą darbą, veiklą ar veiklos rezultatus ir skirti tokiam darbuotojui premiją. Darbuotojo gerai atliekamas darbas pats savaime nėra pagrindas prašyti darbdavio darbo užmokestį mokėti grynaisiais pinigais.

Pateikiamas teisininko komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis el. paštu aleksandras.kovalevskis@justicion.lt