Tradiciškai šią kompensaciją valstybės tarnautojui sumokės ne neteisingus sprendimus priėmę kalėjimų sistemos vadovai, o – mokesčių mokėtojai. Maža to, aiškėja, kad Pravieniškių pataisos namai jau net oficialiai laikomi vos ne privačia bendrove – jeigu turi asmeninių nesutarimų su įkalinimo įstaigos vadovu, čia net nebandyk įsidarbinti.

Po didelio triukšmo – mirtina tyla

Praėjusių metų sausį Teisingumo ministerijoje pristatytos 2015-2017 m. atlikto audito išvados, kuriose konstatuota, kad padaryti pažeidimai padarė apie 958 tūkst. eurų žalą. Didžioji dalis pažeidimų yras susiję su praktiškai nevykstančia vidaus kontrole, prastu materialinių išteklių valdymu ar aplaidžia buhalterija.

Audito išvadose pažymima, kad pataisos namuose viešieji pirkimai vyko bet kaip, o čia dirbančių vadovų giminaičių darbovietėms buvo sudarytos išskirtinės sąlygos lobti valstybės sąskaita.

Auditorės taip pat buvo nustačiusios, kad pataisos namai, pavyzdžiui, mokėjo už nepagrįstai didelių atliekų kiekių išvežimą, ilgą laiką tai darė už maitinimo paslaugas teikiančią bendrovę, be to, įkalinimo įstaigai teko nemažai kritikos dėl esą nepagrįstai sumažintos parduotuvės, kurioje apsiperka nuteistieji, patalpų nuomos kainos ir kt.

Skandalingas audito išvadas ministerija perdavė Generalinei prokuratūrai, o ši – Kauno prokurorams, tačiau šie po beveik pusantrų metų trukusio tyrimo baudžiamąjį procesą dėl galimo piktnaudžiavimo, dokumento klastojimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo nutarė nutraukti nustačius, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Informaciją apie galimus pažeidimus prokurorams pateikusi Teisingumo ministerija ikiteisminio tyrimo išvadų neskundė.

„Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą yra įsigaliojęs, nes per nustatytą apskundimo laikotarpį (20 dienų) skundų iš suinteresuotų asmenų nebuvo pateikta“, – pažymėjo Generalinės prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Intrigų karo kaina

Auditą Pravieniškėse atlikę Teisingumo ministerijos nustatė ir kitų pažeidimų, dėl kurių drausminėn atsakomybėn buvo patraukti pataisos namų darbuotojai.

Ir piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, ir padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, ir norėjo verslininkams iš biudžeto sumokėti pinigus už darbus, kurių atlikimui pinigai jau buvo išmokėti. Tokie ir panašūs kaltinimai prieš metus viešai skriejo vienam Pravieniškių pataisos namų vadovų – šiandien, kai paaiškėjo, jog nieko panašaus nebuvo, stojo mirtina tyla, nors dėl to, kas įvyko, turėjo kilti dar didesnis triukšmas.

Pravieniškių pataisos namų direktoriaus pavaduotojas Raimundas Grabliauskas, atsakingas už Turto valdymo ir Veiklos organizavimo skyrių veiklą, nepadarė tarnybinių nusižengimų, todėl buvo nepagrįstai nubaustas griežčiausia nuobauda – atleidimu iš pareigų. Taip konstatavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) įkalinimo vadovybei smogė kaip reikiant – nepagrįstai atleistam valstybės tarnautojui nurodyta iš įkalinimo įstaigos sąskaitos išmokėti solidžią piniginę kompensaciją.

Galutinėje ir neskundžiamoje LVAT nutartyje nurodoma, kad Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija R. Grabliauskui privalės sumokėti 26,1 tūkst. eurų vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką ir 5,7 tūkst. Eur kompensaciją, nes nuspręsta buvusio direktoriaus pavaduotojo nebegrąžinti į anksčiau eitas pareigas.

Tiesa, anksčiau Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų teisėjai buvo nutarę, kad neteisėtai iš darbo atleistas direktoriaus pavaduotojas turi būti sugrąžintas atgal į tas pačias pareigas, jam sumokant metus negautą atlyginimą.

Tačiau su tokiu sprendimu nesutikusi įkalinimo įstaiga pateikė skundą ir nurodė, jog R. Grabliauskas į buvusias pareigas R. Grabliauskas negali būti grąžintas, nes nuo 2019 m. liepos 1 d. panaikinta jo užimta pareigybė. Be to, teismo prašyta atsižvelgti į ypatingas aplinkybes Pravieniškių pataisos namuose – esą tarp dabartinio įkalinimo įstaigos vadovo Dainiaus Sušinsko ir nepagrįstai iš darbo atleisto R. Grabliausko „egzistuoja priešprieša, nesantaika“, nes esą jį D. Sušinskas yra „spaudęs“ išeiti iš darbo savo noru.

„Nesutarimai tarp įstaigos direktoriaus ir jo pavaduotojo ne tik apsunkintų darbo sąlygas, bet ir visos įstaigos veiklos organizavimą, sukeltų negatyvias pasekmes“, – teismui nurodė Pravieniškių pataisos namų teisininkai.

LVAT atsižvelgė į šiuos argumentus ir nutarė R. Grabliausko nebegrąžinti į buvusias pareigas, tačiau vietoj to jam bus išmokėta beveik 6 tūkst. Eur kompensacija. Bet pinigus mokės ne pataisos namų vadovai, nepagrįstai atleidę direktoriaus pavaduotoją, o mokesčių mokėtojai.

Vietoj direktoriaus pasirašė raštą

Kreipdamasis į teismą dabar jau buvęs Pravieniškių pataisos namų direktoriaus pavaduotojas nurodė, kad dar praėjusių metų kovo 19 d. įkalinimo įstaigos direktorius pasirašė įsakymus, kuriais jis buvo nubaustas už esą padarytus pažeidimus griežčiausia nuobauda – atleidimu iš pareigų. Skųsdamas įsakymus dėl nubaudimo ir atleidimo iš pareigų R. Grabliauskas nurodė, kad jie yra neteisėti, o jo veiksmuose nėra tarnybinio nusižengimo sudėties elementų.

Tuo metu pataisos namų direktoriaus pasirašytoje išvadoje dėl konstatuoto šiurkštaus tarnybinio nusižengimo padarymo nurodyta, kad dar 2017 m. Pravieniškių pataisos namai sudarė sutartį su UAB „Vilungės statyba“ dėl 3-iojo sektoriaus lauko vandentiekio trasos paprastojo remonto darbų pirkimo. Tų pačių metų spalio 20 d. bendrovė kreipėsi į įkalinimo įstaigą ir paprašė papildomo apmokėjimo už atsiradusių nenumatytų papildomų darbų atlikimą. Tuo metu direktoriaus pareigas ėjęs Virginijus Ceslevičius po savaitės pasirašė raštą, kuriame nurodė nesutinkantis dėl papildomo apmokėjimo atliekant nenumatytus darbus.

Praėjus pusantros savaitės – lapkričio 7 d. direktoriaus pavaduotojas R. Grabliauskas raštu kreipėsi į Kalėjimų departamentą, prašydamas leisti atlikti papildomus darbus, kurių vertė – 2 380 Eur, neskiriant papildomų lėšų iš Kalėjimų departamento biudžeto. Kalėjimų departamentas lapkričio 15 d. pateikė raštą, kad neprieštarauja, jog Pravieniškių pataisos namai atliktų papildomų darbų, vykdant vandentiekio trasos remonto darbus, viešojo pirkimo procedūras.

Atsižvelgiant į gautą Kalėjimų departamento sutikimą, Pravieniškių pataisos namai po dviejų savaičių pradėjo viešojo pirkimo procedūras, užpildant pirkimo paraišką papildomiems darbams, reikalingiems vandentiekio trasos darbų užbaigimui.

Kaltinimai subliuško

O po trijų mėnesių Pravieniškių pataisos namų direktorius konstatavo, kad R. Grabliauskas, nepaisydamas direktoriaus rašte nurodyto nesutikimo ir kreipdamasis į Kalėjimų departamentą su prašymu leisti atlikti papildomus darbus, nors šių darbų atlikimas buvo numatytas sutartyje, pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus bei Pravieniškių pataisos namų direktoriaus įsakymu patvirtinto direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo reikalavimus.

Išvadoje taip pat teigiama, kad „tokiais savo tyčiniais veiksmais R. Grabliauskas, viršydamas jam suteiktus įgaliojimus, piktnaudžiavo tarnyba, kaip tai nustatyta Valstybės tarnybos įstatyme, ir padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą“.

Tarnybinio pažeidimo išvadoje taip pat buvo konstatuota ir kitų R. Grabliausko padarytų pažeidimų, tačiau jie nepripažinti šiurkščiais.

Tuo metu teismas konstatavo, kad R. Grabliauskas jokių pažeidimų nepadarė – sutikimą kreiptis į Kalėjimų departamentą jam davė tuo metu direktoriaus pareigas ėjęs V. Ceslevičius. Tiesa, tą pačią dieną jis buvo nušalintas nuo pareigų, nors pranešimą dėl nušalinimo pasirašė dar kitą dieną.

Su darbuotojais pasirašė taikos sutartis

Vėliau iš pareigų atsistatydinęs V. Ceslevičius buvo apklaustas ne atliekant tarnybinį patikrinimą, o tik teisme – buvęs įkalinimo įstaigos vadovas patvirtino, kad buvo davęs leidimą R. Grabliauskui kreiptis į Kalėjimų departamentą. Paklaustas, kodėl anksčiau buvo pasirašęs raštą, kuriame nepritaria papildomų lėšų skyrimui, V. Ceslevičius pažymėjo, kad į šį reikalą iš pradžių „buvo pasižiūrėta formaliai“, o vėliau, kai išsamiau susipažino su verslininkų pateikta informacija, nuomonę pakeitė.

„Situaciją aiškinomės vietoje kartu su Kalėjimų departamentu, kuris ir buvo Norvegijos finansuojamo projekto vykdytojas, – teismui nurodė jis. – Kai rangovas nurodė stabdysiantis darbus, kilo grėsmė, kad visas projektas nebus laiku įgyvendintas ir teks grąžinti skirtas lėšas.“

Tiesa, vėliau, bendrovė „Vilungės statyba“ darbus, dėl kurių buvo kilęs ginčas, atliko savo lėšomis ir įkalinimo įstaigai nekėlė jokių pretenzijų.

Kaip pažymėjo R. Grabliausko skundą išnagrinėjęs teismas, byloje surinkti įrodymai prieštarauja Pravieniškių pataisos namų direktoriaus pasirašytoje išvadoje nurodytiems teiginiams, juos paneigė V. Ceslevičius, kuris tarnybinio patikrinimo metu nebuvo apklaustas.

Anot teisėjų, visi išvadoje nurodyti tarnybiniai pažeidimai R. Grabliauskui buvo inkriminuoti nepagrįstai, ši išvada turi esminių trūkumų, dėl kurių ji buvo panaikinta.

„Juolab kad ir atsakovo atstovas teismo posėdyje ne kartą pripažino, jog išvada turi trūkumų, o joje nurodyti faktai, jeigu atvirai tariant, buvo tiesiog „nurašyti“ nuo Vidaus audito ataskaitos“, – pabrėžė teismas.

Šioje byloje Pravieniškių pataisos namų atstovai teismui taip pat nurodė, kad dėl audito metu nustatytų pažeidimų buvo nubausti ir kiti įkalinimo įstaigos darbuotojai, tačiau R. Grabliauskas atkirto, kad visi jie dėl tarnybinių nuobaudų panaikinimo taip pat kreipėsi į teismą.

„Visos bylos buvo nutrauktos, nes Pravieniškių pataisos namai panaikino paskirtas nuobaudas“, – R. Grabliausko teigimu, su nubaustaisiais įkalinimo įstaiga pasirašė taikos sutartis.

Po skandalo – pasikeitimai

Teisingumo ministerijos darbuotojoms atlikus auditą Pravieniškėse ir pradėjus tirti Kalėjimų departamento veiklą buvo kilęs skandalas, kurio centre buvo atsidūręs ir premjeras Saulius Skvernelis – jo patarėjas Skirmantas Malinauskas ir auditorė Rasa Kazėnienė pareiškė, kad tuometis teisingumo viceministras Raimondas Bakšys trukdė vykdyti kalėjimų sistemos veiklos auditą. Netrukus iš pareigų pasitraukė ne tik teisingumo ministrė Milda Vainiutė, kurios kompetencija suabejojo prezidentė Dalia Grybauskaitė, bet ir viceministras R. Bakšys.

„Jeigu ponas R. Bakšys toliau lieka poste, man kalbėti apie patarėjo darbą, kuris susijęs su kova prieš korupciją, nėra jokios prasmės, tiesiog tada pasitrauksiu aš pats“, – dar prieš pasitraukiant viceministrui žurnalistams sakė S. Malinauskas.

Vyriausybė pristatydama kalėjimų sistemos audito išvadas R. Kazėnienė tvirtino, kad R. Bakšys dar ministerijos auditoriams atliekant auditą Pravieniškių pataisos namuose „buvo žmogus, suinteresuotas stabdyti procesus“.

„Vienas iš tokių dalykų, kur mes labai akivaizdžiai susidūrėme konkrečiai su viceministro Bakšio pasipriešinimu, buvo, kai jau pirminiame Pravieniškių audite mes norėjome kreiptis dėl didelės žalos padarymo valstybei, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas – tai buvo akivaizdžiai sustabdyta ne ministrės, bet būtent jo“, – R. Kazėnienės pasisakymą citavo naujienų agentūra BNS.

Anot jos, tuomet ministerija „įjungė stabdį“, auditas tęstas toliau, o Pravieniškių pataisos namai „ruošė dirvą, kad galėtų sušvelninti aplinkybes“.

Ji teigė, kad ministerijoje nuolat buvo skatinama kuo mažiau viešinti tyrime nustatomas problemas.

Premjero patarėjas S. Malinauskas tuomet tvirtino, kad politinis, verslo spaudimas pasijuto, kai apie kalėjimų sistemos problemas pranešusi R. Kazėnienė tik įsidarbino Teisingumo ministerijoje. Anot jo, tuomet „prasidėjo informacijos tekėjimas“, kai gavus skundus apie galimus pažeidimus kalėjimų sistemoje, seksualinius priekabiavimus, informacija atsidurdavo sistemos viduje, informacija patekdavo verslo subjektams.

„Aš praktiškai matau situaciją, kad norima apskritai sustabdyti skaidrinimosi procesą, manau, kad tikslas yra, kad R. Kazėnienė paliktų Teisingumo ministeriją“, – teigė jis.

Kalbėdamas apie auditą, S. Malinauskas užsiminė, jog audito metu nustatyti „ne šiaip milijoniniai nuostoliai“.

„Nustatytas pastatas, kuris stovi Pravieniškių pataisos namų viduryje, biokuro katilinė, kuris yra pastatytas buvusio Pravieniškių namų vadovo giminaičio. Pastatas neva teikia šilumą pataisos namams pagal kainą, kurią pats nusistatė. Maža to, šalia stovi didžiulė katilinė, kuri turi veikti dėl to, kad sutartyje nenumatyta, kad bus užtikrintas šilumos tiekimas (...) visą laiką tą buvo galima sukontroliuoti, bet to nevyko“, – S. Malinausko pasisakymą tuomet citavo naujienų agentūra.

Daugiau apie situaciją Pravieniškėse skaitykite paspaudę šią nuorodą.