Į DELFI skaitytojo klausimus atsako antstolė Tereza Gerasimovič:

Kuo skiriasi antstolių ir privačių išieškojimo bendrovių veikla?

Kadangi privačios antstolių kontoros Lietuvoje buvo įsteigtos vėliau, negu pradėjo veikti privačios skolų išieškojimo bendrovės, žmonės dažnai tapatina skolų išieškotojus ir antstolius. Kartais šie žodžiai net vartojami kaip sinonimai. Tačiau tarp antstolių ir skolų išieškotojų yra tik vienas panašumas ir aibė skirtumų.

Tiek privačių bendrovių, tiek antstolių kontorų specialistai gali teikti ikiteisminio skolų išieškojmo paslaugas, kviesdami skolingus asmenis atsiskaityti gera valia. Skolininkui siunčiami laiškai, kuriuose siūloma sumokėti pradelstą skolą. Kartu gali būti informuojama apie tolesnes pasekmes, jeigu ji nebus geranoriškai padengta. Skolininkui neatsiskaičius, antstolių kontorų ar privačių išieškojimo bendrovių specialistai gali padėti kreditoriui pasiruošti skolos prisiteisimo procesui, kad, sulaukus teismo sprendimo, būtų galima jos reikalauti priverstine tvarka.

O toliau jau prasideda skirtumai. Tik antstoliai gali taikyti griežtesnes priemones, siekdami kreditoriams sugrąžinti teismo ar kitų institucijų sprendimais pripažintas skolas. Būtent antstoliams valstybė yra patikėjusi vykdyti priverstinio pobūdžio teisines funkcijas. Jei skolininkas neatsiskaito per antstolio raginime nustatytą terminą, gali būti areštuojamos jo lėšos banko sąskaitose ir kitas turtas (pastatai, žemės klypai, automobiliai), kuris vėliau gali būti parduodamas varžytynėse.

Tereza Gerasimovič
Foto: Antstolių rūmų archyvas

Antstoliams privalu laikytis Civilinio proceso kodekso, Antstolių įstatymo, Antstolių profesinės etikos kodekso ir kitų teisės aktų nuostatų, o skolų išieškojimo bendrovių veikla jokiu specialiu įstatymu nereglamentuota. Antstoliams keliami aukšti profesinės kvalifikacijos (aukštasis teisinis universitetinis išsilavinimas, teisinio darbo patirtis) bei nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, o skolų išieškotojais gali dirbti ir teisinio išsilavinimo neturintys asmenys. Antstoliai atrenkami viešo konkurso būdu, jiems privalu nuolat kelti profesinę kvalifikaciją. Todėl antstolio kontorą besikreipiantis klientas žino, kad bendrauja su valstybės atrinktu bei kontroliuojamu teisininku. Taip pat jam yra aišku, kur galima pasiskųsti, jeigu paslauga, kliento manymu, netinkamai suteikta – skundus dėl antstolių darbo organizavimo bei etikos pažeidimų nagrinėja Teisingumo ministerija ir Antstolių rūmai.

Taigi, Jūs galite sutikti skolų ikiteisminio išieškojimo specialistą antstolių kontoroje, tačiau tikrai nesutiksite antstolio skolų išieškojimo bendrovėje.

Skolos išieškojimo būdą pasirenka kreditorius

Kadangi ikiteisminis skolos išieškojimo kelias gerokai trumpesnis ir pigesnis, daugelis kreditorių linkę pirmiausia pabandyti atgauti skolą be bylinėjimosi. Beje, toks atsiskaitymo būdas dažniausiai pigiau kainuoja ir skolininkui. Kreditorius renkasi, ar dėl ikiteisminio skolos išieškojimo kreiptis į antstolių kontorą, ar į skolų išieškojimo bendrovę. Jis taip pat sprendžia, kaip ilgai laukti atsiskaitymo ir kada kreiptis į teismą, jei nepavyksta atgauti skolos. Kai kuriais atvejais, antstoliams jau pradėjus priverstinio išieškojimo procesą, ikiteisminio skolų išieškojimo bendrovės nenutraukia savo taikomų priemonių ir toliau siunčia skolininkui laiškus, jam skambina. Tokiu būdu jos siekia paspartinti skolos grąžinimą ir, galbūt, gauti atlygį už šį darbą.

Jeigu skolininkas gyvena užsienyje, vykdomos tarptautinės išieškojimo procedūros. Tačiau skolų išieškojimo bendrovės, net ir turėdamos filialus ar partnerius įvairiose pasaulio šalyse, neturi galimybės areštuoti skolininko lėšų ar turto. Tokias priemones gali taikyti tik antstoliai, savo valstybės teritorijoje vykdantys teismo pripažintus arba pagal tarptautinius reglamentus automatiškai galiojančius teismų ir kitų institucijų sprendimus.