Į DELFI skaitytojo klausimą atsako Lietuvos antstolių rūmų valdytoja Dovilė Satkauskienė

Kas tvarko bankrutuojančio asmens sąskaitas ir turtą?

Įstatymai draudžia iš bankrutuojančių asmenų išieškoti skolas. Išieškojimas iš tokio fizinio asmens turto stabdomas nedelsiant, kai tik teismas priima pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo: Piniginių lėšų apribojimų sistema (PLAIS) automatiškai sustabdo antstolių pateiktų nurašymo nurodymų vykdymą. Taip užtikrinama, kad skolininkui iškėlus bankroto bylą ir antstoliui panaikinus PLAIS pateiktus nurodymus, bankroto administratorius galės disponuoti šiomis lėšomis.

Pagal bankroto procedūras reglamentuojančius teisės aktus skolingas asmuo po bankroto paskelbimo netenka teisės disponuoti savo turtu. Ši teisė pereina bankroto administratoriui. Todėl bankrutuojantis asmuo net ir po antstolio taikytų apribojimų panaikinimo negali pats savarankiškai tvarkyti savo sąskaitų (ir galbūt laisvai disponuoti jose esančiomis lėšomis).

Kokiais atvejais sąskaitoms taikyti apribojimai gali būti paliekami.?

Jeigu Lietuvos kreditoriams skolingi asmenys bankrutuoja užsienio valstybėje (Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje), minėtas antstolių nurašymo nurodymų vykdymas PLAIS nėra stabdomas, kadangi nėra įdiegto automatinio mechanizmo. Vis dėlto antstolis bet kuriuo atveju privalo užtikrinti, kad išieškotojų galimybės patenkinti savo turtinius reikalavimus bankroto procedūros metu nesumažėtų – kad skolingo asmens turtas (įskaitant lėšas) nebūtų iššvaistytas ar perleistas tretiesiems asmenims anksčiau, negu jį perims bankroto administratorius.

Civilinio proceso kodekso 628 str. 3 dalyje įtvirtinta, kad sustabdžius vykdomąją bylą po bankroto bylos iškėlimo skolininkui, antstolis gali imtis priemonių skolininko turtui surasti ir areštuoti. Todėl bankrutuojančio asmens sąskaitoms taikyti apribojimai paliekami iki to momento, kol užsienio valstybėje veikiantis fizinio asmens bankroto administratorius nesikreipia į antstolį ir nepateikia informacijos, kur turi būti pervestos bankrutuojančio asmens sąskaitoje esančios lėšos. Operatyviai susisiekti su Lietuvoje veikiančiais bankroto administratoriais antstoliams padeda oficialiai skelbiami jų sąrašai ir kontaktiniai duomenys, o kai bankroto administratoriai yra užsieniečiai, susižinojimas tampa sudėtingesnis, todėl čia reikia ir paties bankrutuojančio asmens aktyvumo.

Dar viena svarbi sąlyga apribojimams panaikinti – visų kreditorių informavimas apie bankroto procesą. Jeigu į užsienyje vykusį fizinio asmens bankroto procesą nebuvo įtrauktas bent vienas mūsų šalyje esantis kreditorius, tai skolų išieškojimas tokio kreditoriaus naudai tęsiamas įprasta tvarka.

Kaip nutraukti banko sąskaitos sutartį bankrutuojančiam asmeniui?

Geriausią sprendimą kiekvienu atveju gali pasiūlyti fizinio asmens bankroto administratorius. Jam kreipiantis į antstolį išsprendžiamos visos kylančios problemos.

Kita vertus, turime daug pavyzdžių, kai bankai nutraukia net ir apribotų sąskaitų sutartis, gavę motyvuotą kliento prašymą arba kai sąskaitose daugiau kaip metus nevykdomos jokios operacijos.

Banko sąskaita pati savaime dar nėra turtas, o antstoliai skolų išieškojimo procese apribojimus taiko būtent turtui. Pagal Civilinio kodekso 6.927 str. kliento pareiškimu banko sąskaitos sutartis gali būti nutraukta bet kada. Jeigu sutarties nutraukimo metu sąskaitoje yra lėšų, kurioms taikomi apribojimai, jos teisės aktų nustatyta tvarka gali būti pervedamos į banko vidines sąskaitas arba į bankroto administratoriaus sąskaitą.

Deja, kol kas Lietuvoje dar nėra suformuota vieninga bankų praktika šiuo klausimu. Gali pasitaikyti, kad atskiri bankai atsisako nutraukti sąskaitų sutartis, kol nepanaikinti sąskaitų apribojimai.