Maža to, gydytojas su tarnybiniu automobiliu važinėjo lyg su savo, o esą pasenusius centro automobilius pardavė už gerokai mažesnę nei rinkos kainą.

Ir visa tai vyko vos už 50 km nuo Vilniaus esančiame Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC) – jam vadovavęs gydytojas Zenonas Belickas padarė ne tik didelę turtinę, bet ir neturtinę žalą. Tai konstatavo mediko baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas.

Už tai, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, Z. Belickas į valstybės biudžetą privalės sumokėti 50 MGL (1 883 Eur) baudą. Be to, teismas nutarė, kad buvęs Elektrėnų PSPC direktorius turės atlyginti padarytą žalą – 5,8 tūkst. Eur. Tai – gerokai mažesnė suma, nei iš jo prašė priteisti civiliniu ieškovu pripažintas buvęs Z. Belicko darbdavys – Elektrėnų PSPC žalą buvo įvertinęs beveik 22 tūkst. Eur.

Vilniaus apygardos teismo paskelbtas nuosprendis įsiteisėjo nuo pat jo paskelbimo – apeliacine tvarka baudžiamąją bylą išnagrinėjusi trijų teisėjų kolegija ne tik panaikino Z. Belickui dar sausį Trakuose priimtą išteisinamąjį nuosprendį, bet ir pažymėjo, kad valstybinį kaltinimą palaikę prokurorai medikui galėjo pateikti ir gerokai sunkesnius kaltinimus, nes tarnybinėmis pareigomis piktnaudžiavęs gydytojas nusikaltimus padarė siekdamas gauti ir gavo turtinės naudos ne tik sau, bet ir savo artimiesiems giminaičiams.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad vadovaudamas Elektrėnų PSPC Z. Belickas savo dukrą įdarbino administratore ir jai skyrė 3,7 tūkst. litų (1 081 Eur) atlyginimą, kurį vėliau padidino iki 4,2 tūkst. Lt (1 216 Eur), taip pat jai skyrė papildomą priemoką prie atlyginimo.

Tokio dydžio atlyginimas skyrimas administratorei buvo sukėlęs ne vieno centre dirbančiojo pasipiktinimą – tokios algos už darbą negaudavo net gydytojai.

Be to, Z. Belickas be Elektrėnų PSPC steigėjo Elektrėnų savivaldybės tarybos leidimo ir be aukciono procedūrų pardavė tris centrui priklausančius automobilius, kurių vieną nusipirko jo sūnus.

Elektrėnų savivaldybės komisija yra konstatavusi, kad centrui buvo padaryta daugiau kaip 6 tūkst. Eur žala. Tačiau teismas nutarė iš Z. Belicko žalos nepriteisti – automobilio likutinė vertė ne visada atitinka rinkos vertę.

Baudžiamąją bylą išnagrinėję teisėjai taip pat konstatavo, kad buvęs Elektrėnų PSPC direktorius tarnybinį automobilį naudojo asmeninėms reikmėms net atostogų metu, todėl jam nurodyta grąžinti daugiau kaip 635 Eur, kurie buvo išleisti degalams pirkti.

Z.Belickas pasirūpino ir savo žentu – jo įmonei suteikė galimybę užsidirbti, kai be jokių konkursų tris kartus buvo leista remontuoti dešimt poliklinikos kabinetų. Už darbą iš centro buvo sumokėta daugiau kaip 2,6 tūkst. Eur.

Tačiau bene labiausiai teisėjus nustebino Z. Belicko darbštumas – paaiškėjo, kad per savaitę jis 40 val. dirbdavo kaip Elektrėnų PSPC direktorius, o dar 39 val. – kaip šeimos gydytojas.

„Visuotinai suprantama ir žinoma, kad Z. Belickas negalėjo dirbti 40 val. per savaitę administracinį darbą ir 39 val. per savaitę šeimos gydytojo darbą, nes tai viršytų žmogaus galimybių ribas“, – teismas konstatavo, kad gydytojui nepagrįstai buvo išmoktas 4,6 tūkst. Eur atlyginimas. Jį nurodyta grąžinti atgal į centro sąskaitą.

Tačiau Z. Belickui nereikės susimokėti už komandiruotes, į kurias jis buvo išsiuntęs save kaip šeimos gydytoją.

„Teisėjų kolegija nevertina būtinumo (reikalingumo) dalyvauti užsienyje vyksiančiuose mokymuose, tačiau Z. Belickas tai darė nepaisydamas viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų“, – pažymima teisėjos Virginijos Liudvinavičienės pirmininkaujamos kolegijos priimtame nuosprendyje.

Anot teisėjų, Z. Belickas privalėjo nusišalinti nuo tokių klausimų svarstymo, tačiau to nepadarė, jo atlikti veiksmai yra ne tik šiurkštus darbo drausmės pažeidimas, bet ir pavojingas, nes gydytojas į keliones vyko nuolat.

„Nors kelionės buvo apmokėtos iš įstaigos pinigų, pažeidžiant vykimo į jas tvarką, nederinant klausimo su savivaldybės taryba, tačiau reali žala įstaigai padaryta nebuvo, nes duomenų, kad Z. Belickas nevyko į komandiruotes, ar kad neturėjo teisės į jas vykti, byloje nėra“, – teismas nutarė, kad gydytojas galėjo vykti į komandiruotes užsienyje, todėl jam nereikės atlyginti žalos.

Nusikaltimai, dėl kurių buvo nuteistas Z. Belickas, buvo padaryti dar prieš 5 metus. Į tai teismas atsižvelgė priimdamas nuosprendį ir medikui skirdamas bausmę. Be to, kaip pažymėjo, teisėjai, dėl padarytų pažeidimų Z. Belickas buvo atleistas iš Elektrėnų PSPC. Tiesa, savivaldybės tarybos sprendimą jis buvo apskundęs teismui, tačiau jo skundas buvo atmestas kaip nepagrįstas.

Pats Z. Belickas nepripažino jam pateiktų kaltinimų ir teigė, kad „visi taip daro“, tačiau, anot teisėjų, jo kaltė buvo visiškai įrodyta.

„Nekyla abejonių, kad pakankamai ilgą laikotarpį besitęsiantys neteisėti, akivaizdūs naudos sau ir savo artimiesiems giminaičiams teikiantys veiksmai, sukuriantys išskirtinumą, neteisėtą naudos gavimą, pasipelnymą, ypač tokioje jautrioje srityje – medicinines paslaugas teikiančioje įstaigoje, diskredituoja valstybės politikos įgyvendinimą ir pagrindžia didelės neturtinės žalos buvimą“, – teisėjai pažymėjo, kad buvusio Elektrėnų PSPC direktoriaus veiksmai pasireiškė tyčia.

Anot teismo, Z. Belicko veiksmai rodo jo, kaip įstaigos vadovo, savivaliavimą, nepagarbą valstybės įstaigos autoritetui, įstaigos bendruomenei. „Kai tokie atvejai sudaro sistemą, teismas privalo vadovautis teisine sąmone ir gyvenimiška logika, ne skaidyti ir atskirai vertinti veikas, o permanentiškai apjungti visus objektyviuosius požymius ir tada tapatinti veikos subjektyviuosius požymius su atitinkamu BK straipsniu“, – apkaltinamajame nuosprendyje nurodė teisėjai.

Jų teigimu, nusikaltimai buvo padaryti nuo 2008 m. iki 2012 m. gegužės 31 d., mažame miestelyje itin svarbioje įstaigoje.

„Z. Belickas suvokė savo veiksmų neteisėtumą, pavojingumą ir suprato, kad nevykdydamas viešųjų pirkimų procedūrų, jas interpretuodamas savaip, nesilaikydamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, be steigėjo leidimo ir aukciono parduodamas automobilius, numatė, kad dėl to gali atsirasti didelė žala jo vadovaujamai įstaigai ir sąmoningai leido tokiai žalai kilti, – konstatavo teismas.

– Z. Belickas piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, suvokė savo veiksmų neteisėtumą ir norėjo taip veikti, savo tyčiniais veiksmais pažeidė teisės aktus ir sudarė galimybę gauti pajamas dukrai, didesnes sau, sudarė sąlygas užsidirbti savo žentui, galimai pigiau įsigyti automobilį sūnui. Abejonių nekelia, kad asmuo užimdamas pakankamai svarbios įstaigos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, vadovo pareigas, būdamas atsakingas už racionalų materialinių išteklių naudojimą suvokė, kad turi pareigą domėtis būtinais jo darbą reglamentuojančiais teisės aktais, nepainioti viešųjų ir privačių interesų, nekenkti įstaigos prestižui.“

Bylą išnagrinėjęs teismas taip pat konstatavo, kad Z. Belickas diskreditavo ne tik Elektrėnų PSPC prestižą, jo neteisėti veiksmai patekę į žiniasklaidos priemones ir sukėlę atgarsį visuomenėje, leido stebėtis netvarka ne tik toje pačioje įstaigoje dirbantiems žmonėms, bet ir visai Lietuvai.