GRECO dar 2014 metais Lietuvai pateikė 11 rekomendacijų dėl parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencijos.

Naujoje ataskaitoje konstatuota, kad Lietuva neįgyvendino rekomendacijos Teisėtų tarybai skirti didesnį vaidmenį atrenkant teisėjus, taip pat rekomendacijos peržiūrėti atrankos komisijos narių skyrimo tvarką siekiant stiprinti jų nepriklausomumą.

„GRECO apgailestauja, kad nesiimta priemonių kandidatų į teisėjų atrankos komisijos nepriklausomumui ir vaidmeniui stiprinti bei konsoliduoti komisijos sprendimų skundimo tvarką“, – sakoma ataskaitoje.

Išvada dėl teisėjų atrankos problemų iliustruojama pavyzdžiu, kai 2015 metų gegužę Teisėjų tarybai sprendžiant dėl patarimo prezidentei Vilniaus apygardos teismo teisėja skirti Editą Dambrauskienę, jai nebuvo pateikta informacija, būtina siekiant objektyviai įvertinti visas patarimui dėl teisėjo karjeros duoti reikšmingas aplinkybes. Teisėjų taryba tuomet nepatarė prezidentei atleisti E.Dambrauskienę iš Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjos ir šio teismo pirmininkės pareigų ir skirti ją Vilniaus apygardos teismo teisėja.

Ataskaitoje pažymima, kad neįgyvendintos ir rekomendacijos dėl prokurorų atrankos, būtinos papildomos priemonės stiprinant prokurorų atrankos komisijų vaidmenį. 2014 metais rekomenduota, kad komisijų sprendimais vadovautis būtų privaloma, priešingu atveju reikėtų raštu pateikti sprendimo motyvų paaiškinimą.

„Valdžios institucijos patikino, kad generalinis prokuroras praktiškai vadovaujasi atrankos komisijų rekomendacijomis. Tačiau (...) tai būtina sistemingai užtikrinti ir ateityje. GRECO negali konstatuoti, kad ši rekomendacija įgyvendinta bent iš dalies“, – sakoma ataskaitoje.

Kai kurios kovai su korupcija skirtos rekomendacijos įgyvendintos tik iš dalies. Pavyzdžiui, konstatuota, kad Seime dar nepriimtos pataisos, kurios tobulintų lobistų veiklos reglamentavimą.