Per slaptą balsavimą už D.Petrylaitės kandidatūrą balsavo 93, G.Godos – 100, J.Stripeikienės – 95 parlamentarai.

Vilniaus universiteto mokslininkės D.Petrylaitės kandidatūrą teikė prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas Viktoras PranckietisLietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėją G.Godą, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas Norkus – šio teismo teisėją J.Stripeikienę.

Teisininkės išsilavinimą įgijusi Vilniaus universitete D.Petrylaitė akademinį darbą čia dirba jau daugiau kaip 15 metų. Šiuo metu ji yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros profesorė, darbo teisės ekspertė. Savarankiškai arba kaip bendraautorė D.Petrylaitė yra paskelbusi daugiau negu 40 mokslinių straipsnių, monografijų, parašiusi vadovėlių, kitų mokomojo pobūdžio leidinių.

Profesorė aktyviai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, skaito pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Ji yra dirbusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Seimo kanceliarijos Teisės departamente, Vidaus reikalų ministerijoje vadovavo Teisėkūros skyriui, pranešė Seimo Ryšių su visuomene skyrius.

G.Goda – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas. 1990 metais jis su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, 1990–1991 metais studijavo J.V.Gėtės Frankfurto prie Maino universiteto Teisės fakultete, baigė podiplomines teisės studijas, įgijo teisės magistro laipsnį, 1992–1995 metais mokėsi Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantūroje, apgynė socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro disertaciją.

J.Stripeikienė nuo 1999 metų dirba Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, 2007–2012 metais ji vadovavo šio teismo Civilinių bylų skyriui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos pareigas taip pat ėjo 1990–1994 metais. 1995–1999 metais J.Stripeikienė dirbo Apeliacinio teismo teisėja. Be to, ji turi ilgametę akademinę patirtį, dėstė Mykolo Romerio universitete, yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto socialinė partnerė, vadovaujanti valstybinių egzaminų komisijai, nuolatinė Teisėjų mokymo centro lektorė, daugelio mokslinių-praktinių konferencijų dalyvė.

Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.