Į DELFI skaitytojo klausimą atsako advokato padėjėja Rasa Vaičekauskytė.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnyje įtvirtinta, kad valstybinė kalba – lietuvių kalba.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio 31 d. priėmė nutarimą „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“, kuriame nustatė, kad Lietuvos Respublikos piliečio pase vardai ir pavardės rašomi lietuvių kalbos rašmenimis.

1999-10-21 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991-01-31 nutarimo „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatavo, kad asmens vardas ir pavardė piliečio pase turi būti rašomi valstybine kalba.

Taigi šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato galimybės civilinės būklės aktų įrašus daryti nelietuviškais rašmenimis.

Vis dėlto, pagal naujausią teismų praktiką, teismai, atsižvelgdami į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimuose esančius išaiškinimus, kad skirtingas tos pačios pavardės, taikomos dviem vienos sutuoktinių poros asmenims, užrašymas gali sukelti rimtų nepatogumų asmenims tiek profesiniame, tiek privačiame gyvenime, bei į tai, kad esamas teisinis reguliavimas nėra pakankamas asmenų šiuo kontekstu išreikštiems socialiniams poreikiams patenkinti ir teisėms užtikrinti, tenkina asmenų prašymus įpareigoti civilinės metrikacijos skyrius pakeisti pavardes ir išduoti naujus santuokos liudijimus su originalia pavardžių rašyba.

Pažymėtina, jog civilinės būklės aktų registravimo, įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo funkcijas vykdo civilinės metrikacijos įstaigos, kurių sprendimai gali būti skundžiami teismui. Tokio pobūdžio bylose išvadą teikia Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir privalo būti įtraukta į bylą kaip suinteresuotas asmuo atitinkamo miesto savivaldybės administracija, kurią teisminiame procese ir atstovaus civilinės metrikacijos skyrius.

Pažymėtina, jog Valstybinė lietuvių kalbos komisija savo išvadose, kurias teikia teismams, nurodo, jog galimos kai kurios išimtys pavardėje įrašant w raidę, o viena iš jų – su užsieniečiais santuoką sudarančių ir jų pavardes pasirinkusių Lietuvos Respublikos piliečių.

Akcentuotina, kad dažnai ginčai kyla būtent dėl w raidės naudojimo, todėl konkrečioje byloje turi būti nustatyta, jog w raidės rašymas varduose ir pavardėse galėtų taip pakenkti valstybinės kalbos vartojimo taisyklėms, kad tuo būtų pažeistas viešasis interesas, ir tik tada būtų galima atsisakyti pakeisti įrašą apie pavardę.

Jeigu byloje yra nustatoma, kad viešasis interesas nebus pažeistas, teismas turėtų ir galėtų įpareigoti civilinės metrikacijos skyrių pakeisti pareiškėjo pavardę ir išduoti naują santuokos liudijimą su pavarde w.

Pateikiamas teisininko komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos kreiptis el. paštu rasa@rasavaicekauskyte.lt .

Rasa Vaičekauskytė
Foto: Bendrovės archyvas

Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti tinkamą problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus „Klausk teisininko“ prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Į aktualiausius klausimus bus atsakyta DELFI.