Į DELFI skaitytojo klausimą atsako advokatų kontoros „Cobalt“ vyresnysis teisininkas, advokatas Linas Kuprusevičius.

Atsakant į Jūsų klausimą, visų pirma reikėtų pažymėti, jog Kelių eismo taisyklėse (KET) yra nurodyta, kad draudžiama vairuoti transporto priemonę asmenims, neturintiems šios teisės. Taip pat yra įtvirtinta nuostata, jog motorinės transporto priemonės, traktoriaus, savaeigės mašinos, vairuotojas be kitų būtinų dokumentų privalo su savimi turėti ir tikrinančio pareigūno reikalavimu pateikti galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

Teisės vairuoti transporto priemones suteikimas yra reglamentuojamas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, kuriame yra nustatyta, jog asmens teisę vairuoti tam tikrų kategorijų motorines transporto priemones patvirtina įrašas Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre ir valstybės įmonės „Regitra“ išduotas vairuotojo pažymėjimas, taip pat policijos įstaigų išduoti vairuotojo pažymėjimai ir įstatymo 13 straipsnyje nurodyti užsienio valstybėse išduoti vairuotojo pažymėjimai.

Pagal Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisykles, vairuotojo pažymėjimas laikomas galiojančiu nuo jo įteikimo momento. Nuo šio momento asmuo įgyja teisę vairuoti vairuotojo pažymėjime nurodytų kategorijų motorines transporto priemones.

Taigi, gramatinis teisės aktų nuostatų aiškinimas leistų daryti išvadą, jog teisės vairuoti transporto priemones atsiradimo momentas yra susietas su vairuotojo pažymėjimo atsiėmimu, t.y. asmuo įgyja teisę vairuoti tik jam ar jo įgaliotam asmeniui fiziškai atsiėmus vairuotojo pažymėjimą.

Tačiau praktikoje yra laikomasi kiek kitokios pozicijos. Vairuotojo pažymėjime yra nurodoma pažymėjimo išdavimo data. Tai yra vienintelė informacija, kuria remiantis, galima nustatyti, kada išduotas vairuotojo pažymėjimas ir nuo kada turi būti skaičiuojamas vairuotojo stažas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad vairuotojo pažymėjimo atsiėmimo diena vairuotojo pažymėjime nėra nurodoma. Vairuotojo pažymėjimai sunaikinami, neatsiėmus vairuotojo pažymėjimo per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos. Tad, jei asmuo pažymėjimą atsiima per metus nuo jo išrašymo datos, tokiu atveju, vairavimo stažas skaičiuojamas ne nuo faktinės vairuotojo pažymėjimo įteikimo asmeniui dienos, bet nuo tos dienos, kada buvo išlaikytas praktinio vairavimo egzaminas (įgijimo dienos), nes būtent ši diena įrašoma pačiame pažymėjime.

Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vienoje administracinėje byloje konstatavo, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo teisę vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemones turėjo nuo tos dienos, kai išlaikė praktinio vairavimo egzaminą.

Linas Kuprusevičius
Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kitoje administracinėje byloje nurodė, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo 2010 m. vasario 19 d. išlaikė A, C ir CE kategorijų teorijos egzaminą, o 2010 m. gegužės 8 d. išlaikė A kategorijos praktinį egzaminą. Kadangi nustatyta, jog asmuo 2010 m. gegužės 8 d. turėjo teisę vairuoti A kategorijos transporto priemones (nes buvo išlaikęs vairavimo egzaminą, nors vairuotojo pažymėjimo dar nebuvo atsiėmęs), todėl administracinio teisės pažeidimo byla jo atžvilgiu buvo nutraukta, nes nebuvo užfiksuotas joks pažeidimas.

Taigi, galima teigti, kad kai asmuo, išlaikęs vairavimo egzaminą, pateikia prašymą išduoti vairuotojo pažymėjimą, ir jo prašymas yra patenkinamas, yra laikoma, kad asmuo turi teisę vairuoti nuo egzamino išlaikymo dienos.

Iš Jūsų klausime pateiktos informacijos galima manyti, jog yra visos aukščiau paminėtos sąlygos išvadai, kad teisę vairuoti transporto priemones sustabdymo metu Jūs turėjote, t.y. buvote išlaikęs teorinį ir praktinį vairavimo egzaminus, pateikęs prašymą išduoti vairuotojo pažymėjimą, sprendimas išduoti vairuotojo pažymėjimą buvo priimtas, tik Jūs dar nebuvote spėjęs atsiimti vairuotojo pažymėjimo. Todėl už transporto priemonės vairavimą neturint teisės vairuoti šioje situacijoje Jūs negalite būti nubaustas.

Kita vertus, kaip jau buvo minėta anksčiau, KET numatyta pareiga transporto priemonės vairuotojui su savimi turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Todėl transporto priemonių vairavimas neturint su savimi galiojančio vairuotojo pažymėjimo taip pat pažeidžia KET. Atsakomybė už tokį pažeidimą yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1241 straipsnio 8 dalyje ir užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkių iki vienuolikos eurų.

Noriu atkreipti dėmesį, kad atėmimas teisės vairuoti nėra numatytas ir ATPK 128 straipsnyje, numatančiam atsakomybę už transporto priemonių vairavimą neturint teisės vairuoti, todėl bet kuriuo atveju iš Jūsų negali būti atimta teisė vairuoti. Tačiau Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme yra įtvirtinta nuostata, kad asmenys, kurie vairavo transporto priemonę neturėdami teisės vairuoti, tokią teisę gali įgyti ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo šio pažeidimo padarymo dienos.

Pateikiamas teisininko komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis el. paštu: linas.kuprusevicius@cobalt.legal.

Ne vienerius metus Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti tinkamą problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus „Klausk teisininko“ prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Į aktualiausius klausimus bus atsakyta, o atsakymai bus išspausdinti DELFI.