Už internete parašytą komentarą, kuris užtraukė baudžiamąją atsakomybę, vyras į valstybės biudžetą privalės sumokėti paskirti 8 MGL (301 eurų) baudą.

Albinas B. buvo nuteistas už tai, kad viešai niekino žvalgybininkais dirbančius asmenis – pareiškimą dėl galimos neapykantos kurstymo policijai parašė Europos žmogaus teisių fondas.

„Albinas B. savo komentaru viešai niekino žmonių grupę – žvalgybininkus, skiriamą pareigų, socialinės padėties pagrindu, skatino neapykantą jų atžvilgiu“, – konstatavo teismas.

Bylos duomenimis nustatyta, kad dar praėjusių metų birželio 22 d. rytą druskininkietis viename interneto portale perskaitė straipsnį, kuriame Lietuvos žvalgybininkai prisipažino stebintys Rusijos sukarintų struktūrų veiksmus.

Kadangi kaip ir prie kitų publikacijų internete buvo galima išsakyti savo nuomonę, Albinas B. taip pat nutarė netylėti, nors jam prieš tai buvo iškelta baudžiamoji byla dėl kito internete rašyto komentaro.

„Lietuviški pedofilai žvalgytojai, jūs ne žvalgytojai, o provokatoriai, nes jūs suknisto rusiško užpakalio neišžvalysit, nes jūsų ten nieks neleis, o pinigus plėšt ir provokacijas daryt, tai jūs meistrai“, – teismas konstatavo, kad komentarą parašęs Albinas B. viešai niekino žmonių grupę – žvalgybininkus.

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas druskininkietis neslėpė, kad galėjo tokį komentarą parašyti, tačiau ar tikrai jį parašė, neprisiminė. Tačiau, anot jo, niekas kitas iš jo kompiuterio daugiau parašyti negalėjo.

Vyras neslėpė, kad nuolat įvairiuose interneto portaluose skaito straipsnius, susijusius su politine situacija pasaulyje, rašo komentarus.

„Išsakau savo nuomonę įvairiais klausimais“, –sakė jis.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, susipažinusi su Albino B. komentaru, konstatavo, kad jame nėra raginama diskriminuoti žvalgybininkų kaip tam tikros socialinės padėties asmenų, neskatinama prieš juos smurtauti, tačiau galima konstatuoti, kad autorius skleidžia niekinamą nuomonę apie žvalgybos pareigūnus, skatina neapykantą jų atžvilgiu. Šia išvada ir rėmėsi baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas, kuriam nekilo abejonių dėl komentatoriaus kaltės padarius baudžiamąjį nusižengimą.

DELFI informuoja, kad už viešojoje erdvėje parašytus komentarus atsako jų autoriai – DELFI ragina skaitytojus komentuoti prisiregistravus, o ne pasislėpus po anonimiškumo skraiste.

Baudžiamojo kodekso 170 straipsnis numato, kad tas, kas viešais pareiškimais žodžiu, raštu ar panaudodamas visuomenės informavimo priemonę tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą, gali būti baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Apie netinkamus komentarus DELFI skaitytojai raginami informuoti redakciją.