Po iškilmingos apdovanojimų ceremonijos svečiai stebėjo dviejų veiksmų baletą „Spragtukas“.

Pirmą kartą Lietuvoje organizuota Advokatūros savaitė vyko nuo gruodžio 3 iki 11 d. Ja siekiama paminėti neseniai į įsimintinų Lietuvos dienų sąrašą įtrauktą Lietuvos advokatūros dieną. Advokatūros savaitės metu šalies advokatai savo gimtosiose mokyklose skaitė per 30 paskaitų, rengė konferenciją „Advokatūra rytoj: kokių reformų laukti advokatams ir advokatų padėjėjams?“ ir dalyvavo pirmojoje Lietuvoje advokatų eisenoje „Teisingumo liepsna“.

„Šiais metais pirmą kartą vykusios advokatūros savaitės bei pirmosios advokatų eisenos tikslas – priminti visuomenei, kad kiekvieno advokato pareiga yra ginti žmogų ir teisėtus jo interesus. Kita vertus, siekiame parodyti ir tai, kad mūsų, advokatų bendruomenė – tvari bei vieninga organizacija. Pirmosios advokatūros savaitės uždarymo metu labiausiai nusipelnę mūsų bendruomenės nariai bus pagerbti apdovanojimais. Taip pat pirmą kartą bus įvertinti ir žiniasklaidos atstovai, šviečiantys visuomenę sudėtingomis teisinėmis temomis“, – teigė advokatų tarybos pirmininkas prof. dr. Ignas Vėgėlė.

Pasak pirmininko, advokatų bei žiniasklaidos atstovų apdovanojimus paskirstė būtent šiam tikslui sudaryta komisija: Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos nariai Aldona Žemaitytė, Dainius Radzevičius, Aurelija Žutautienė, dr. Audronė Nugaraitė bei Lietuvos advokatūrai atstovaujantys prof. dr. I. Vėgelė ir dr. Audrius Bitinas.

Tarp apdovanotųjų yra ir DELFI specialusis korespondentas Dainius Sinkevičius.
.
„Vertiname, kad mūsų šiais metais pradėta Advokatūros savaitės tradicija buvo palankiai sutikta ne tik tarp advokatų, bet ir plačioje visuomenėje. Taip pat artėja Lietuvos advokatūros šimtmetis, kurį pasitiksime kaip niekada vieningai nusiteikusioje bendruomenėje. Suburti į nepriklausomą ir stiprėjančią organizaciją žmogaus gynėjus padėjo visi, kurie savo darbais gynė ir gina žmonių bei valstybės laisvę. Jiems esame dėkingi už šiandien turimą savo teisę ir pareigą ginti žmones“, – pirmą kartą Lietuvoje vykusią Advokatūros savaitę apibendrina I. Vėgėlė.

Advokatų tarybos sprendimuuž indėlį į teisingumo procesus bei Lietuvos teisinės valstybės vertybių sklaidą Europoje, akademinį teisinės kultūros plėtojimą Lietuvos advokatūros Garbės ženklu apdovanotas pirmasis po nepriklausomybės atkūrimo teisingumo ministras, pirmas Lietuvos teisėjas Europos Žmogaus Teisių teisme, pirmas mūsų valstybės Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas Pranas Kūris.

Už nuopelnus Lietuvos advokatūrai – darbus Lietuvos advokatūros istorijos temomis, pagarbos advokatūros ištakoms puoselėjimą, jos stiprybės šaknų paiešką advokato garbės ženklu apdovanotas
advokatas, Advokatų garbės teismo narys Juozas Čivilis.

Už ilgametį darbą savivaldoje, taikią ir pagarbią profesinę gynėjo laikyseną, klasikinės advokatūros išaukštinimą ir jos pasekėjų kartą advokato garbės ženklu apdovanotas ir advokatas, Advokatų garbės teismo pirmininkas Jonas Kairevičius.

Už asmeninį profesinės garbės ir padorumo standartų pavyzdį bei advokatūros tradicijos sklaidą Kauno regione garbės ženklu taip pat apdovanotas advokatas Gintaras Pukas.

Anksčiau apdovanojimus yra pelnę advokatai Rimas Andrikis, Gintautas Daugėla, Pranas Vytautas Gineika, Isaakas Kaganas, Savinijus Katauskas, Kęstutis Lipeika, Algirdas Matuiza, Kazimieras Motieka, Jonas Nekrašius, Česlav Okinčic, Kazys Rakauskas, Zita Šličytė, Vytautas Zabiela.