Apie didėjantį bankroto bylų skaičių, probleminę bankroto administratorių skyrimo tvarką, didėjančius krūvius ir ilgėjančius bylų nagrinėjimo terminus kalbamės su ilgamečiu Vilniaus apygardos teismo teisėju H. Jaglinskiu.

Henrichas Jaglinskis

– Įmonių bankroto administravimo pataisos turėjo užtikrinti skaidresnę bankroto administratorių paskyrimo tvarką. Kokią įtaką teismų darbui turėjo naujai įsigaliojusi bankroto administratorių skyrimo tvarka? Kaip parenkamas bankroto administratorius?

– Įmonių bankroto įstatymo pataisos, kuriomis pakeista galiojanti bankroto administratorių atrankos ir skyrimo tvarka, lėmė ne tik skaidrumo principo įgyvendinimą skiriant bankroto administratorių bankroto byloje. Su šiomis pataisomis atsirado ir papildomų funkcijų – teisėjai, naudodamiesi sukurta bankroto administratorių atrankos sistema, privalo atlikti administratorių atranką. Šiuo metu bankroto administratoriai parenkami atsitiktinai, naudojant kompiuterinę atrankos programą, atsižvelgiant į įmonės dydį ir veiklos ypatumus. Teisėjas, naudodamasis programa, įmonei parenka tinkamiausią administratorių.

Kaip tai vyksta? Konkrečioje byloje yra priimamas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, viešai pranešama, kad toks pareiškimas priimtas ir taip paskelbiama bankroto administratoriaus atranka. Paskelbus tokią atranką, bankroto administratoriui suteikiamas 3 darbo dienų terminas pateikti sutikimus būti įmonės bankroto administratoriais. Jeigu atrankos programos atrinktas bankroto administratorius teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs ilgalaikį sutikimą, programa atrinktam administratoriui išsiunčia pranešimą, kad administratorius yra atrinktas ir per 3 darbo dienas jis turi pateikti sutikimą – deklaraciją.

Jei atrinktas administratorius per nustatytą terminą nepateikia sutikimo-deklaracijos, programa fiksuoja sutikimo – deklaracijos nepateikimo faktą ir teisės aktų nustatyta tvarka bylą nagrinėjantis teisėjas pakartotinai atlieka bankroto administratoriaus atranką. Taigi, iš naujo skaičiuojami visi nurodyti terminai, per kuriuos naujasis administratorius vėl pateikia sutikimą administruoti įmonę. Šiuo metu teisės aktai nenustato, kiek kartų turi būti atliekama tokio pobūdžio bankroto administratoriaus atranka, jei programos atsitiktinai parinkti bankroto administratoriai byloje vis atsisako administruoti įmonę.

– Ar naujoji bankroto administratorių skyrimo tvarka apgina bankrutuojančių įmonių darbuotojų, mažųjų kreditorių interesus? Kodėl netrumpėja bylų nagrinėjimo terminai?

– Teisėjas nuolat turi būti budrus, sekti kiekvienoje bankroto byloje administratorių duotus sutikimus bei atitinkamai į juos reaguoti. Būna atvejų, kai bankroto byloje atrinkti administratoriai vienas po kito atsisako administruoti įmonę. Tuomet teisėjas yra priverstas atlikti po kelias (dvi, tris, keturias ar daugiau) bankroto administratorių atrankas. Priešingu atveju, nebus, kas administruos įmonę ir bus neaišku, ar įmonei bus iškelta/neiškelta bankroto byla. Pavyzdžiui, kai kuriose bankroto bylose tekę atlikti po 3 bankroto administratoriaus procedūras, kurios vidutiniškai užtruko apie 32 dienas.

Lietuvos teismų sistemos duomenimis, bankroto administratoriaus atrinkimo procedūra trunka iki 56 dienų. Taigi, užsitęsus bankroto administratorių skyrimo procedūroms, nėra tvirtinamas įmonės kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, o tai, savaime suprantama, daro įtaką ne tik darbuotojų, mažųjų kreditorių ir visų kitų įmonės kreditorių interesams.

– Ar administratoriaus parinkimas yra pataisoma problema? Ką ketinama daryti ir ar įmanoma kažką padaryti?

– Šiuo metu bandoma ieškoti būtų, kaip spręsti šią problemą ir kaip pagreitinti procesą. Bankroto administratoriai, matydami, jog įmonė yra smulki, tikėtina, nėra labai suinteresuoti skubiai administruoti siūlomą įmonę. Kiek žinoma, šiuo metu Ūkio ministerijai yra pateikti pasiūlymai ir kitokios iniciatyvos, kaip tobulinti šią tvarką. Viliamasi, kad artimiausiu metu bus išspręstos bankroto administratorių skyrimo problemos ir taip bus išvengta neriboto bankroto administratoriaus atrankų kiekio.