Į DELFI skaitytojo klausimą atsako teisininkas Aleksandras Kovalevskis.

Sprendimas iškelti bankroto bylą fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurį pagal savo jurisdikciją priima Europos Sąjungos valstybės narės teismas, pripažįstamas visose kitose valstybėse narėse nuo to momento, kai sprendimas įsiteisėja bankroto bylą iškėlusioje valstybėje.

Lietuvos teismai konstatavo, kad kitos Europos Sąjungos valstybės teismo sprendimas dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui yra automatiškai pripažįstamas visose kitose valstybėse narėse. Be to, pripažįstama be jokių papildomų sąlygų ir formalumų. Tai reiškia, kad bankrutavusiam asmeniui atskirai kreiptis dėl sprendimo pripažinimo Lietuvoje niekur nereikia.

Iškėlus bankroto bylą valstybėje narėje, jurisdikciją turintis tos šalies teismas arba jo paskirtas bankroto administratorius apie iškeltą bankroto bylą nedelsdamas informuoja žinomus kreditorius, kurių gyvenamoji vieta, nuolatinė gyvenamoji vieta ar registruota buveinė yra kitose valstybėse narėse. Atskiru pranešimu pateiktoje informacijoje nurodoma termino pateikti kreditorinį reikalavimą pabaiga, nuobaudos dėl minėto termino nepaisymo, tarnyba ar institucija, įgaliotos priimti pateiktus kreditorinius reikalavimus. Tokiame pranešime taip pat nurodoma, ar kreditoriai, kurie turi pirmumo teisę arba kurių reikalavimai užtikrinti užstatu, turi pateikti reikalavimus.

Aleksandras Kovalevskis

Šis pranešimas pateikiamas valstybės, kurioje iškeliama bankroto byla, valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų. Taigi, jei bankroto byla buvo iškelta Anglijoje, bankroto administratorius turi teisę pranešimus kreditoriams, esantiems Lietuvoje, siųsti anglų kalba.

Bet kuris kreditorius, įskaitant valstybių narių mokesčių ir socialinio draudimo institucijas, kurio gyvenamoji vieta, nuolatinė gyvenamoji vieta ar registruota buveinė yra ne toje valstybėje narėje, kurioje iškelta byla, turi teisę raštu pateikti reikalavimus bankroto byloje.

Kreditorius atsiunčia patvirtinamųjų kreditorinio reikalavimų dokumentų kopijas ir nurodo reikalavimo pobūdį, atsiradimo datą ir dydį bei tai, ar jis teigia turįs pirmumo teisę, ar šis reikalavimas užtikrintas užstatu. Kreditorius gali pateikti kreditorinį reikalavimą savo valstybės narės valstybine kalba arba viena iš jos valstybinių kalbų, tačiau tokiu atveju jo kreditorinio reikalavimo antraštė turi būti užrašyta valstybės, kurioje iškelta byla, valstybine kalba. Be to, iš kreditoriaus gali būti pareikalauta pateikti dokumentų vertimą į valstybės narės, kurioje iškelta bankroto byla, valstybinę kalbą arba į vieną iš jos valstybinių kalbų.

Pateikiamas teisininko komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija. Dėl detalesnės informacijos kreiptis el. paštu alexkovalevskis@hotmail.com.

Ne vienerius metus Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti tinkamą problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus „Klausk teisininko“ prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Aktualiausi atsakymai bus išspausdinti DELFI.