Į DELFI skaitytojo klausimą atsako teisininkas Aleksandras Kovalevskis.

Automobilio vaizdo registratoriumi užfiksuotą vaizdo medžiaga galima laikyti įrodymu įvykus eismo įvykiui ir sprendžiant asmens administracinės atsakomybės klausimą.

Administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymais gali būti laikomi bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, koks asmuo yra dėl jo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

Įrodymais gali būti administracinio teisės pažeidimo protokolas, nuotraukos, garso ar vaizdo įrašai, liudytojų parodymai, nukentėjusio ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimai, ekspertų išvados, specialistų paaiškinimai, daiktiniai įrodymai.

Lietuvos metrologijos inspekcija turi teisę atlikti tik matavimo priemonių metrologinį patvirtinimą. Matavimo priemone laikomas įrankis, prietaisas, sistema, skirti matuoti savarankiškai arba kartu su kitais papildomais įtaisais.

Aleksandras Kovalevskis

Metrologinis patvirtinimas – visuma veiksmų, apimančių kalibravimą ir patikrą, taip pat derinimą, taisymą, pakartotinį kalibravimą ir neeilinę patikrą, įskaitant plombavimą ir ženklinimą, skirtų nustatyti matavimo priemonės metrologinių ir techninių charakteristikų ir jos paskirties bei naudojimo reikalavimų atitiktį.

Atsižvelgiant į tai, kad automobilio vaizdo registratorius nėra laikomas matavimo prietaisu, jo tinkamumas negali būti patvirtintas metrologiškai.

Ne vienerius metus Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti tinkamą problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus „Klausk teisininko“ prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Aktualiausi atsakymai bus išspausdinti DELFI.