Skolininkas šiuo metu išvykęs gyvena bei dirba Anglijoje. Kaip išieškoti skolą ir ar yra reali galimybė, kad Anglijos institucijos vykdys sprendimą pagal Europos vykdomąjį raštą?

Į DELFI skaitytojo klausimą dėl skolos išieškojimo pagal vekselį atsako verslo kontoros D LEGALS teisininkė Akvilė Dobromilskytė.

Vekselis yra vertybinis popierius, kuriuo viena šalis be išlygų įsipareigoja sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui. Vekselį išrašiusiam asmeniui, apsigyvenus kitoje valstybėje, ši pareiga nepranyksta.

Vykdomuoju dokumentu laikytinas notaro vykdomasis įrašas vekselyje. Vykdomieji dokumentai vykdomi antstolių, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisę veikia tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Kitaip tariant, Lietuvos Respublikos teisės aktai neleidžia Lietuvos antstoliams išieškoti skolas iš užsienyje esančio turto.

Santykius, turinčius tarptautinį elementą, reglamentuoja Europos Sąjungos ir tarptautiniai teisės aktai. Kadangi skaitytojo pateiktoje situacijoje nurodytos šalys yra Europos Sąjungos valstybės narės, aktualus teisės šaltinis yra Europos Parlamento ir tarybos reglamentas Nr. 805/2004, kuris sukuria ir įteisina neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą. Šiuo raštu galima laisvai naudotis visose Europos Sąjungos valstybės narėse, išvengiant sudėtingų tarptautinių procedūrų.

Kontoros D LEGALS teisininkė A. Dobromilskytė pažymi, jog vykdomasis įrašas vekseliuose kaip autentiškas dokumentas gali būti patvirtintas Europos vykdomuoju raštu bet kurio Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio notaro.

Notarui reikėtų pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir vekselį, turintį notaro vykdomąjį įrašą. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju vekselis jau yra perduotas antstoliui, derėtų kreiptis į notarą, anksčiau atlikusį vykdomąjį įrašą. Būtina paminėti, jog tokio notarinio veiksmo atlyginimo dydis siekia nuo 0,3 iki 0,5 proc. nuo išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 50 Lt (2008 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 „Dėl notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo Nr. 1R69).

Kadangi vietos antstoliai neturi kompetencijos ir nėra įpareigoti dalyvauti skolos išieškojimo iš užsienyje esančio turto procese, asmuo, turintis Europos vykdomąjį raštą, turėtų kreiptis į tos šalies, kurioje yra skolininkas, atitinkamą instituciją ar pareigūną, kurie toje šalyje yra įpareigoti vykdyti skolų išieškojimą.

Akcentuotina, jog Europos vykdomasis raštas vykdomas ne pagal jo valstybės kilmės, bet pagal valstybės, kurioje jis vykdomas, teisę. Pagrindinė problema, su kuria susiduriama turint Europos vykdomąjį raštą, yra kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės nacionalinės teisės skirtumai.

Kreipiantis į kitos Europos Sąjungos valstybės narės atitinkamą instituciją ar pareigūną, kurie turi teisę vykdyti skolų išieškojimą, yra svarbu žinoti tris pagrindinius dalykus: 1) institucijos ar pareigūnų, turinčių teisę toje šalyje vykdyti skolų išieškojimą, teritoriją, t.y., ar būtina kreiptis į konkrečią instituciją ar pareigūną pagal skolininko gyvenamąją vietą ir kokių veiksmų imtis, jei skolininko gyvenamoji vieta nežinoma; 2) vykdomųjų dokumentų įteikimo tvarką, t.y. kokiais būdais dokumentai įteikiami ir ar reikalingi papildomi dokumentai prie Europos vykdomojo rašto, jei taip, ar reikalingas tokių dokumentų vertimas, apostilizavimas ir kt.; 3) institucijos ar pareigūnų, turinčių teisę toje šalyje vykdyti skolų išieškojimą, paslaugų įkainius.

Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją, kontoros D LEGALS teisininkė A. Dobromilskytė nurodo, jog nagrinėjamoje situacijoje asmuo gali kreiptis į vekselyje vykdomąjį įrašą padariusi notarą dėl Europos vykdomojo rašto išdavimo, su kuriuo asmuo įgyja teisę kreiptis į atitinkamos užsienio šalies instituciją ar pareigūną, atsakingus už priverstinį skolų išieškojimą iš toje šalyje gyvenančių asmenų turimo turto, o pastarieji minėto rašto pagrindu turi pareigą pradėti iš toje šalyje gyvenančio skolininko skolos išieškojimo procedūrą.

Pažymėtina, jog surinkti aukščiau minėtą informaciją (pavyzdžiui, sužinoti tikslią skolininko buvimo vietą) ir pagelbėti kitais aktualiais klausimais asmeniui gali ir Lietuvos ar užsienio šalies, kurioje bus vykdomas išieškojimas, šioje srityje praktikuojantys teisininkai.

Atkreiptinas dėmesys, jog šis teisinis komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant konkrečios ir visapusiškos teisinės konsultacijos Jūsų aptariamu atveju derėtų kreiptis į kontorą D LEGALS el. paštu info@dlegals.eu arba tel. 8-5-2300885 arba kitais kontaktais nurodytais kontoros internetiniame puslapyje www.dlegals.eu pateikiant išsamią informaciją apie visas faktines aplinkybes bei turimus dokumentus.

Ne vienerius metus Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti tinkamą problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Aktualiausi atsakymai bus išspausdinti DELFI.