EK ekspertų patarėjų grupė patarinės kuriant bendrovių valdymo ir bendrovių teisės nuostatas. Ją sudaro dvidešimt įvairių sričių specialistų iš Europos šalių - teisininkai, investuotojai, darbuotojų atstovai, akademikai, vertybinių popierių rinkos specialistai ir kiti.

"Nepriklausomų specialistų konsultacijos yra būtinos, kuriant teisinį šios srities reglamentavimą, - sakė Europos Sąjungos vidaus rinkos komisaras Charlie McCreevy. - Atitinkamų teisinių rėmų nustatymas šiose srityse turėtų užtikrinti efektyvesnį įmonių valdymą, kuris yra svarbus indėlis spartinant įmonių augimą bei didinant darbo vietų skaičių Europoje, kaip ir yra numatyta Lisabonos darbotvarkėje".

Pasak G. Bartkaus, ekspertų grupės rekomendacijos turės ypatingą reikšmę ir Lietuvos bendrovių teisės tobulinimui. "Bendrovių vadovų pareigų apimtis ir atsakomybės ribos, nepriklausomų valdybos narių vaidmuo, įstatinio kapitalo reikšmė ir formavimas, Europos "uždaroji akcinė bendrovė" - šie ir kiti visiems svarbūs klausimai turės būti išanalizuoti ir įvertinti", - teigė jis.

Tikimasi, kad techninis ekspertų grupės darbas sustiprins anksčiau įkurto Europos bendrovių valdymo forumo, kurio tikslas - suvienodinti korporatyvinį bendrovių valdymą Europoje - vaidmenį.