Į DELFI skaitytojo klausimą dėl darbo stažo skaičiavimo atsako kontoros D LEGALS teisininkas Laimonas Stančikas.

Pagal skaitytojo pateiktą situaciją trūksta duomenų konkrečiai teisinei analizei, kadangi nėra aišku, ar klausimas yra susijęs su valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo apskaičiavimu, ar klausiama dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – „DK“) numatytų papildomų garantijų ir lengvatų taikymo darbuotojams. Dėl šios priežasties tikslinga aptarti abiem atvejais darbo stažo skaičiavimo tvarką bei specifiką.

DK pateikiama darbo stažo sąvoka – tai laikas, per kurį asmuo turėjo DK reglamentuojamus darbo santykius, taip pat kiti laikotarpiai, kurie pagal norminius teisės aktus ar kolektyvines sutartis gali būti įskaičiuojami į darbo stažą, su kuriuo darbo įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinės sutartys sieja tam tikras darbo teises ar papildomas garantijas bei lengvatas.

DK nurodoma, kad darbo stažas skiriamas į keturias darbo stažo rūšis: (i) bendrasis, (ii) specialusis, (iii) darbo stažas tam tikroje darbovietėje ir (iv) nepertraukiamasis darbo stažas.

Bendrasis darbo stažas yra naudojamas skaičiuojant senatvės pensijos dydį.
(i) Į bendrąjį darbo stažą įskaičiuojamas visas darbo santykių laikas ir kiti į darbo stažą įskaičiuotini laikotarpiai. Bendrasis darbo stažas parodo bendrą darbuotojo darbo patirtį, jo darbo istoriją.

Specialiojo darbo stažo sąvoka naudojama nustatant profesijos, specialybės darbo patirtį, darbo apmokėjimo sąlygas, taip pat siekiant kandidatuoti į pareigas, kurioms nustatyti specialūs darbo patirties reikalavimai.

(ii) Į specialųjį darbo stažą įskaičiuojamas ne visas darbo santykių laikas, o tik šie laikotarpiai:

– kai buvo dirbta tam tikros profesijos, specialybės darbą (pvz., teisinio darbo stažas, pedagoginio darbo stažas);

– eita tam tikras pareigas, dirbta tam tikromis darbo sąlygomis (pvz., įmonės vadovo; arba nurodant ne konkrečias pareigas, bet pareigų pobūdį, pvz., vadovaujamojo darbo stažas);

– laikotarpiai, kuriuos leidžiama įskaičiuoti į šios rūšies stažą (pvz., darbas kenksmingoje aplinkoje).

Nepertraukiamojo darbo stažo sąvoka reikšminga apskaičiuojant darbuotojui išmokamos išeitinės išmokos dydį, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės arba kai darbo sutartis nutraukiama be įspėjimo, likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. Išmokų dydžiai pagal nepertraukiamą darbo stažą nurodyti DK 140 str. 1 d.

D LEGALS teisininkas L. Stančikas pažymi, kad specialiojo darbo stažo, darbo stažo tam tikroje darbovietėje bei nepertraukiamojo darbo stažo tvarka iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatyta 2003 m. liepos 18 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 940 patvirtintoje tvarkoje, o kitose darbovietėse - kolektyvinėse sutartyse. Jei įmonėje nesudaryta kolektyvinė sutartis arba ji nereglamentuoja darbo stažo klausimų, tuomet skaičiuojant darbo stažą turėtų būti vadovaujamasi minėtu Vyriausybės nutarimu Nr. 940.

Anot teisininko L. Stančiko, skirtingas darbo stažo traktavimas gali susidaryti dėl dirbamų antraeilių pareigų ar papildomų pareigų. Dėl skirtingo reguliavimo taikymo galėjo būti skirtingai vertintas DELFI skaitytojo klausime nurodyti atvejai.

Pažymėtina, kad būtina skirti papildomas pareigas, nuo antraeilių pareigų, kadangi pastarosios neįsiskaičiuoja į darbo stažą (pvz.: dirbant pagal dvi darbo sutartis toje pačioje darbovietėje, tai gali būti vertinama, kaip papildomu darbu dėl ko darbo stažas būtų įskaičiuojamas. Tuo tarpu dirbant pagal dvi darbo sutartis skirtingose darbovietėse, tai jau laikoma antraeilėmis pareigomis ir nėra įskaičiuojamos į darbo stažą).

DK 114 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog darbuotojas gali susitarti, jeigu to nedraudžia įstatymai, kad jis toje pačioje darbovietėje eis tam tikras papildomas pareigas arba dirbs tam tikrą papildomą (sutartyje nesulygtą) darbą (pvz.: papildoma jau sudaryta darbo sutartis, į ją įrašant papildomą pareigybę, darbo funkcijas ir kitas sąlygas, tačiau pasitaiko atvejų, kad yra sudaromos ir atskiros darbo sutartys). Atkreiptinas dėmesys, kad toje pačioje darbovietėje dirbamas kitas darbas turėtų būti vadinamas papildomu darbu, o ne antraeilėmis pareigomis. Pažymėtina, jog antraeilių pareigų sutartimi susitariama dėl darbo kitoje darbovietėje ir jis gali būti atliekamas tik laisvu nuo darbo pagrindinėje darbovietėje laiku.

Kontoros D LEGALS teisininkas L. Stančikas nurodo, jog sprendžiant klausimą dėl darbo stažo skaičiavimo būtina vadovautis DK ir kituose įstatymuose numatytais pagrindais sukauptam darbo stažui skaičiuoti. Pareiga teisingai apskaičiuoti darbuotojo darbo stažą tenka darbdaviui. Kilus ginčui dėl darbo stažo apskaičiavimo, jeigu ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, per tris mėnesius nuo ginčo galima kreiptis į darbo ginčų komisiją prie teritorinės Valstybinės darbo inspekcijos.

Atkreiptinas dėmesys, jog šis teisinis komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant konkrečios ir visapusiškos teisinės konsultacijos Jūsų aptariamu atveju derėtų kreiptis į kontorą D LEGALS el. paštu info@dlegals.eu arba tel. 8-5-2300885 arba kitais kontaktais nurodytais kontoros internetiniame puslapyje www.dlegals.eu, pateikiant išsamią informaciją apie visas faktines aplinkybes bei turimus dokumentus.

Ne vienerius metus Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti optimaliausią problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Aktualiausi atsakymai bus išspausdinti DELFI.