Į Delfi skaitytojo klausimą dėl santuokos nutraukimo atsako kontoros D LEGALS teisininkas Laimonas Stančikas.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekse (toliau – „CK“) nustatyta, kad santuoka gali būti nutraukta: (i) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, (ii) vieno sutuoktinio prašymu arba (iii) dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės.

(i) CK 3.51 straipsnio 1 dalis nustato sąlygas, kurioms tik visoms esant santuoka gali būti nutraukta abiejų sutuoktinių sutikimu: 1) nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai; 2) abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.); 3) abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs.

Teisės doktrinoje nurodoma, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas buvimo santuokoje terminą, siekė išsaugoti santuokų stabilumą, užkirsti kelią lengvabūdiškiems, neapgalvotiems, impulsyviems sutuoktinių sprendimams ir nesudaryti sąlygų fiktyvioms santuokoms, taip pat kad vienerių metų terminas yra pakankamas patiems sutuoktiniams įsitikinti, ar įmanomas tolimesnis jų gyvenimas.

Tačiau pastebėtina, jog dažniausiai sutuoktiniai (sutuoktinis) kreipiasi dėl santuokos nutraukimo, kai santuoka jau būna iširusi, sutuoktiniai jau negyvena santuokinio gyvenimo, nebetvarko bendro ūkio, turi kitą partnerį, todėl ištuokos atidėjimas ilgesniam laikui nepagrįstai apriboja ištuokos laisvę ir trukdo sudaryti naują santuoką.

Pagal CK 3.55 straipsnį santuoka gali būti nutraukta vieno iš sutuoktinių prašymu esant bent vienai iš šių sąlygų: 1) sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus; 2) vienas sutuoktinis pripažintas teismo sprendimu neveiksniu po santuokos sudarymo; 3) vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu; 4) vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

Pagal CK nuostatas vienas sutuoktinis gali kreiptis su prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo, jeigu dėl tam tikrų aplinkybių, nors ir nepriklausančių nuo kito sutuoktinio, bendras jų gyvenimas tapo netoleruotinas (neįmanomas) arba gali iš esmės pakenkti jų nepilnamečių vaikų interesams, arba sutuoktiniai nesuinteresuoti tęsti bendrą gyvenimą.

Pagrindinis gyvenimo skyriumi ir ištuokos skirtumas, kad ištuokos atveju baigiasi visi sutuoktinių šeimos teisiniai santykiai, išskyrus tuos, kurie buvusius sutuoktinius saisto ir nutraukus santuoką (pvz. pareiga išlaikyti buvusį sutuoktinį).

Gyvenimu skyrium atveju negalima sudaryti naujos santuokos, nes sutuoktinių teisiniai santykiai išlieka bent formaliai. Dar kartą pažymėtina, kad vieno iš sutuoktinių prašymu nutraukti santuoką galima esant bent vienai iš aukščiau nurodytų sąlygų.

(iii) Vadovaujantis CK nuostatomis sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką, jei ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. CK nustatyta, kad sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas šeimos teisės normomis, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas.

Reikalauti nutraukti santuoką dėl sutuoktinio kaltės galima neatsižvelgiant į tai, kiek laiko praėję nuo santuokos sudarymo, todėl nutraukiant santuoką šiuo pagrindu gyvenimo santuokoje trukmė nėra svarbi. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiais Teismas, vertindamas šį santuokos nutraukimo pagrindą, konstatavo, kad ieškinys dėl santuokos nutraukimo gali būti grindžiamas ta aplinkybe, kad santuoka faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio, t. y. atsakovo, kaltės, bet ir kad dėl santuokos iširimo yra kaltas pats ieškovas arba dėl to yra kalti abu sutuoktiniai.

Sutuoktinis, kuriam pareikštas ieškinys dėl santuokos nutraukimo, gali prieštarauti dėl savo kaltės ir nurodyti faktų, patvirtinančių, kad santuoka iširo dėl ieškovo kaltės. Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Pripažinus, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, atsiranda tos pačios pasekmės, kaip ir nutraukus santuoką sutuoktinių bendru sutikimu.

Be aukščiau nurodytų santuokos nutraukimo pagrindų, verta paminėti, kad CK įtvirtintos sąlygos sudarytą santuoką pripažinti negaliojančia, t. y. jei santuoka sudaryta tik dėl akių, neturint tikslo sukurti šeimos teisinius santykius ar santuokos sudarymo momentu, sutuoktinis negalėjo suprasti savo veiksmų prasmės ir jų valdyti bei tai įrodo. Pažymėtina, kad skirtingai nei santuokos nutraukimo atveju santuoka negaliojančia pripažįstama nuo jos sudarymo momento.

Apibendrinant visą aukščiau pateiktą informaciją, kontoros D LEGALS teisininkas L. Stančikas nurodo, jog vienerių metų termino laikymasis kaip sąlyga yra svarbi tik santuoką nutraukiant abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Tuo tarpu, santuoką galima nutraukti nesilaikant vienerių metų termino, kai santuoka nutraukiama vieno sutuoktinio prašymu arba reiškiant ieškinį dėl santuokos nutraukino dėl sutuoktinio (sutuoktinių) kaltės.

Atkreiptinas dėmesys, jog šis teisinis komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant konkrečios ir visapusiškos teisinės konsultacijos Jūsų aptariamu atveju derėtų kreiptis į kontorą D LEGALS el. paštu info@dlegals.eu arba tel. 8-5-2300885 arba kitais kontaktais nurodytais kontoros internetiniame puslapyje www.dlegals.eu, pateikiant išsamią informaciją apie visas faktines aplinkybes bei turimus dokumentus.

Ne vienerius metus Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti optimaliausią problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Aktualiausi atsakymai bus išspausdinti DELFI.