Sutarties tikslas – įvairiapusis tarpusavio bendradarbiavimo su fakulteto ir teismo teisininkais, mokymo, praktinių įgūdžių formavimo, teismo veiklos viešinimo, geriausių studentų pritraukimo darbui, praktikai ir kitais klausimais skatinimas.

Pasak teismo atstovės Airinės Šerelytės, sutartį pasirašiusios šalys įsipareigojo bendradarbiauti organizuojant bendrus renginius, susitikimus, konferencijas, seminarus ar diskusijas mokslinėmis bei praktinėmis temomis.

Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė Loreta Braždienė pabrėžė, kad teismas visada yra atviras studentams. Jos teigimu, teisme visada laukiami ir kituose universitetuose studijuojantys būsimieji teisininkai.

„Mes užtikrinsime studentams praktikos vietas, plėtojant tęstinį mokymąsi“, - sakė ji.

Institucijų bendradarbiavimas sudarys sąlygas studentams išbandyti savo jėgas ir profesionalumą, atliekant praktiką teisme.

Sutartį teismo pirmininkė L. Braždienė pasirašė su M. Romerio universiteto Teisės fakulteto dekane doc. dr. Rima Ažubalyte.