Į DELFI skaitytojo klausimą dėl vaikų išlaikymo atsako kontoros D LEGALS teisininkė Akvilė Dobromilskytė.

Tiek Konstitucija, tiek Civilinis kodeksas (CK) nustato pareigą tėvams materialiai išlaikyti savo vaikus. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Tokią pareigą tėvai turi iki vaikas sulaukia pilnametystės, t. y. iki 18 metų amžiaus.

Teisininkė A. Dobromilskytė nori atkreipti skaitytojo dėmesį, jog pagal bendrą taisyklę tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, tačiau CK nustato tam tikrą išimtį, kada vaikui gali būti priteistas išlaikymas ir sulaukus pilnametystės: 1) jei vaikas mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą; 2) yra ne vyresnis negu 24 metų amžius; 3) būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaiko, sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę pačiam gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes. Pažymėtina, jog tam, kad būtų priteistas materialus išlaikymas pilnamečiui vaikui turi būti nustatytos visų šių sąlygų visetas.

Taip pat pažymima, kad turtą, kuris yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, tvarko jų tėvai uzufrukto teisėmis (uzufruktas – asmens gyvenimo trukmei ar apibrėžtam terminui (kuris negali būti ilgesnis už asmens gyvenimo trukmę) nustatyta teisė (uzufruktoriaus teisė) naudoti svetimą daiktą ir gauti iš jo vaisius, produkciją ir pajamas). Kai vaikas sulaukia pilnametystės turto tvarkymo ir uzufrukto teisė baigiasi, o tai reiškia, kad nuo pilnametystės savo turtą vaikas gali tvarkyti pats.

Vadovaudamasi aukščiau pateikta informacija kontoros D LEGALS teisininkė nurodo, jog skaitytojas, sūnui sulaukus pilnametystės, neprivalo jo išlaikyti, tačiau tada sūnus, jei jam reikalingas išlaikymas (studijuoja ir neturi galimybės pats gauti pajamų) įgyja teisę, kreipdamasis į tėvus, o jei su jais nepavyksta susitarti į teismą, reikalauti išlaikymo. Taip pat teisininkė pažymi, jog tėvas išlaikymui skirtus pinigus pilnamečiui sūnui gali mokėti tiesiogiai, pavyzdžiui, pervedant pinigus į jam priklausančią banko sąskaitą.

Atkreiptinas dėmesys, jog šis teisinis komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant konkrečios ir visapusiškos teisinės konsultacijos Jūsų aptariamu atveju derėtų kreiptis į kontorą D LEGALS el. paštu info@dlegals.eu arba tel. 8-5-2300885 arba kitais kontaktais nurodytais kontoros internetiniame puslapyje www.dlegals.eu, pateikiant išsamią informaciją apie visas faktines aplinkybes bei turimus dokumentus.

Ne vienerius metus Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti optimaliausią problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Aktualiausi atsakymai bus išspausdinti DELFI.